Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Oekraïne

Geschiedenis

De kernramp van Tsjernobyl (1986) is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Oekraïne. Bij de ontploffing van de kernreactor kwam een grote hoeveelheid radioactieve straling vrij. Water en grond werden vervuild en tienduizenden mensen overleden als gevolg van de straling. Nog steeds is de radioactiviteit in het gebied erg hoog, en is de stad verlaten. Dertig jaar na dato komen de echte gevolgen van de ramp pas aan het licht: een groot aantal mensen kampt met schildklierproblemen en/of met kanker.

Vandaag de dag

Het land heeft 44,5 miljoen inwoners waarvan ruim een kwart onder de armoedegrens leeft. Van de bevolking is 10,5 % werkloos, maar er is een groot deel niet geregistreerd. Naar schatting ligt het totale aantal werklozen dan ook veel hoger, op 35%. Daarnaast zijn de lonen extreem laag: een ongeschoolde arbeider verdient nog geen € 50,- euro per maand. De tweede zwarte bladzijde in de geschiedenis van Oekraïne is momenteel gaande: de strijd die nog steeds voortduurt in het oosten van het land. Hierdoor staat het land op de rand van de afgrond: het heeft de grootste inflatie ter wereld. Systematische corruptie helpt het land ook niet vooruit.  

Hulp aan Oekraïne

Zending over Grenzen helpt kansarme mensen in Oekraïne. De zomerkampen zijn voor kinderen uit tehuizen en arme gezinnen een bloeitijd. Met vakopleidingen voor jongeren komt een toekomst zonder armoede dichterbij.

Gezinnen leren zelf voedsel verbouwen. Eenzame ouderen krijgen een dagelijkse warme maaltijd in de gaarkeukens. In de winter brengen een voedselpakket, dekens, warme kleding en stookhout verlichting. De lokale kerken worden ondersteund in hun bediening onder gevangenen.

Lees meer over Oekraïne op Wikipedia.