Sponsor een gezin

Levensveranderend in Oost-Europa

SPONSOR NU

Uit armoede naar zelfredzaamheid

We werken met gezinnen gedurende doorgaans vijf jaar, waarin we ze helpen van armoede en afhankelijkheid naar zelfredzaamheid. De gezinnen leven bijna allemaal onder de armoedegrens en moeten dus van dag tot dag overleven. Veel gezinnen hebben daarbij nog te maken met ingewikkelde problematieken, zoals verslavingen of huiselijk geweld.

Voor € 27,50 per maand helpt u om een gezin te voorzien van de broodnodige praktische, emotionele en geestelijke steun. U ondersteunt hen samen met drie andere sponsors, die aan hetzelfde gezin verbonden zijn.

Lees hier hoe we het traject vormgeven.

Het geloof delen

Het is de liefde van Christus die ons drijft, schreef de apostel Paulus al 2000 jaar geleden en dat geldt zeker nog steeds voor onze coördinators! Naast de enorme inzet die zij vertonen, delen ze ook van die liefde en moedigen ze gezinnen aan die daar belangstelling voor hebben, om zich aan te sluiten bij een lokale kerkelijke gemeenschap. Ze ondersteunen desgewenst ook geestelijk gezinsleden die zelf willen groeien in hun geloof.

We vinden het bijzonder om te zien hoe binnen gezinnen conflicten worden opgelost en relaties worden hersteld, hoe vreugde en vrede een plek krijgen in het huis en hoe ze hard werken om uit de armoedespiraal te breken. Hierdoor worden ook de toekomstige generaties én de hele gemeenschap waar ze wonen positief beïnvloed!

Bouwen aan sterke relaties

We bieden een-op-eenondersteuning, waarbij we hulp aanbieden op allerlei gebieden: van trauma's tot onopgeloste conflicten of paniekaanvallen.
We bieden ook opleidingen aan om de volwassen gezinsleden te helpen om een baan te vinden of een eigen bedrijfje te starten.
We ondersteunen ouders in het opvoeden van hun kinderen en sporen hen aan om goed voor ze te zorgen, zodat de kinderen ook echt thuis kunnen blijven wonen en niet opgevangen hoeven te worden in tehuizen van de staat.
We geven praktische materiële hulp: voedsel en kleding, medische hulp, meubilair waar nodig en wintervoorraden zoals brandstof of stookhout.

We voorzien ook voor de kinderen in emotionele hulp, door hen mee te laten doen aan onze na-schoolse activiteiten waar we ze kunnen helpen met leren en huiswerk en we hen meteen ook kunnen voorzien in schoolmateriaal. Veel kinderen uit gesponsorde gezinnen gaan mee naar onze zomerkampen.

Sponsor vandaag nog een gezin

2.501

gezinnen ondersteund door ons sponsorprogramma (2022)

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde