Sponsor een kind

Verander het leven van een kind in Oost-Europa

SPONSOR NU

Toekomst veranderen

Zending over Grenzen streeft ernaar om duizenden kinderen in Oost-Europa te helpen de armoedespiraal te doorbreken. Een sponsorschap biedt een kind een garantie op een andere toekomst en opent de weg naar emotionele, geestelijke en materiële hulp. Sponsors kunnen ook een bijzondere rol spelen in de levens van deze kinderen, door brieven te schrijven, foto's of ansichtkaarten te versturen en samen met hen de mijlpalen in hun leven te vieren.

Door het kindsponsorprogramma zien we kinderen die het gevaar liepen schoolverlaters te worden, weer actief hun schoolwerk oppakken en hun resultaten verbeteren. We zien kinderen de ontdekking doen dat Jezus van hen houdt en we zien jongeren als eersten in hun families een universitair diploma ontvangen!

We geloven dat een langetermijninvestering in scholing, emotionele en geestelijke ondersteuning en materiële hulp, bijdraagt aan een blijvende verandering in het leven van een kind en diens gemeenschap. 

Dit wordt mogelijk door het kindsponsorschap! Voor € 27,50 per maand investeert u in de toekomst van een kind in Oost-Europa.

De waarde van onderwijs

Een van de manieren hoe we deze kinderen helpen, is door onze naschoolse activiteiten. Hier voelen kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd en bloeien ze op. We helpen ze met hun huiswerk en met de schoolvakken waar ze mee worstelen. Ze leren hier dat God van hen houdt en voor hen wil zorgen en dat Hij een plan heeft voor hun leven. De emotionele ondersteuning die we bieden is van essentieel belang voor kinderen die in armoede en verwaarlozing leven of die thuis geen veiligheid ervaren. We proberen een positieve omgeving te scheppen, een 'thuis buitenshuis'. De materiële steun kan de zorgen van deze kinderen verlichten, of het nou gaat om warme kleding, een maaltijd of schoolbenodigdheden.

Genieten van kind-zijn

Onze 'Dreambus' neemt kinderen mee op dagjes uit zodat ze leuke en leerzame ervaringen kunnen opdoen waar ze doorgaans geen kans op hebben. Voorbeelden zijn excursies naar de hoofdstad, musea, parken en eten in een restaurant. De meeste kinderen waar we mee werken zijn nooit verder geweest dan hun eigen dorp!

Zomerkampen zijn vaak de enige kans die kinderen krijgen om 'op vakantie' te gaan. Ze krijgen even een pauze van hun alledaagse uitdagingen en zorgen en kunnen even gewoon kind-zijn. Ze nemen deel aan sport en spel, knutselen en horen Bijbelverhalen. Ze gaan nieuwe vriendschappen aan en kunnen creatief en ontspannen bezig zijn in een veilige omgeving. Ze ontvangen ook emotionele ondersteuning door onze gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers.

Sponsor vandaag nog een kind

 

 
 

7.044

kinderen geholpen via het sponsorprogramma (2022)

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde