Schoolmateriaal

Een rugtas vol toekomstkansen

Na een lockdown van 5 maanden en aansluitend vakantie, gaan in Oost-Europa eindelijk de schooldeuren weer open. Veel kinderen kijken reikhalzend uit naar de eerste schooldag, maar voor kinderen uit kansarme gezinnen is dat heel anders. De kosten van schoolmateriaal zijn voor veel kansarme ouders in Oost-Europa namelijk niet of bijna niet op te brengen. Zonder schoolspullen krijgen de kinderen al snel een achterstand en het risico bestaat dat ze vroegtijdig de school verlaten. Als zij niet naar school gaan, is er voor hen weinig vooruitzicht op een hoopvolle toekomst buiten de schrijnende armoede.

Omdat onderwijs juist voor deze groep kinderen erg belangrijk is, willen wij hen op weg helpen met een rugtas vol met schoolmateriaal, zoals schriften, pennen en schoolboeken. Zo zijn zij ook klaar voor een nieuw schooljaar!

 
Help mee!

Voor € 25,- voorziet u een kind in Oost-Europa van een rugtas vol schoolmateriaal voor een heel jaar!

Zaaigoed

Voor arme, werkloze Oost-Europeanen is de toekomst uitzichtloos. Er zijn geen sociale voorzieningen die hen kunnen helpen hun familie te onderhouden. 

Met het zaaigoedproject willen we kansarme mensen in Oost-Europa een kans geven om een hoopvolle toekomst op te bouwen. Door bijvoorbeeld landbouwgereedschap, zaaigoed en de nodige kennis helpen we ze op weg, zodat ze uiteindelijk zonder onze hulp verder kunnen.

Zomerkampen

In de zomermaanden organiseren we zomerkampen in onze veldlanden. Daar kunnen kinderen die opgroeien in armoede even hun zorgelijke thuissituatie vergeten. 

Sport en spel, leren over God en nieuwe vriendjes maken; vaak komen de kinderen compleet veranderd terug van een vakantie in een zomerkamp.

Voedselpakketten

In de kerstperiode delen we voedselpakketten uit aan ouderen en gezinnen die in armoede leven. Kosten stijgen tijdens het koude seizoen, waardoor het voor hen nog moeilijker is om eten op tafel te zetten. 

Een voedselpakket brengt voedsel dat hard nodig is en tegelijk is het voor deze mensen een teken van hoop, dat ze er niet alleen voor staan in hun barre omstandigheden.

Winteractie

De winterperiode is een zware tijd voor gezinnen die leven in armoede. Er is dan veel minder werk en stookkosten lopen hoog op. 

We delen onder meer kleding, dekens en stookhout uit aan deze gezinnen in nood. Dat is voor hen van ongekende waarde!

Wilt u nog meer van onze projecten zien?

MEER PROJECTEN

 

7.282

rugtassen met schoolmateriaal uitgedeeld (2019)

Lees onze verhalen

Het laatste nieuws

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde