“Ze durft weer te lachen.”

Bij een gezin dat sinds zes maanden in ons hulpprogramma zit, is het verschil al van hun gezichten af te lezen. Ze kunnen weer lachen, nu ze weten dat er iemand is die hen steunt.

Bosnië en Herzegovina is een van de armste landen van Europa. De gevolgen van oorlog, corruptie en economische onrust heeft grote gevolgen gehad. Bijna 19% van de inwoners leeft onder de armoedegrens. Zo ook het gezin van Ahmet en Zinaida. Zinaida zorgt thuis voor de kinderen en het huishouden. Ahmet werkt doordeweeks bij een houtbewerkingsbedrijf en in de weekenden maakt hij betonblokken om extra bij te verdienen. Desondanks is zijn salaris niet voldoende om zijn gezin te voorzien. Het gezin verkocht planten die ze in het bos verzamelden. Daarmee konden ze een deel van de schoolspullen bekostigen voor de kinderen.

Wanhoop nabij

Onze gezinscoach Nermin vertelt: “Dat het gezin in een zeer afgelegen gebied woont, maakt het niet makkelijker. Ze kunnen nauwelijks schoolmaterialen en vervoer betalen, waardoor het een uitdaging is om hun kinderen naar school te laten gaan.” De inflatie heeft ervoor gezorgd dat prijzen omhoog schoten, waardoor de situatie voor dit gezin nog meer verslechterde. Wanhopig klopte het gezin bij ons aan. Wij hebben het gezin opgenomen in ons sponsorprogramma en nu krijgen ze emotionele en materiele steun, zoals maandelijkse voedselpakketten, verzorgingsproducten, kleding en schoenen. Maar wat hun leven het meest veranderd heeft, is de hulp die ze kregen bij het verbouwen van hun eigen groenten. We hebben hen een agrarische training laten volgen, geholpen bij het vinden van een stuk grond en hen zaaigoed gegeven.

Blijde gezichten

Zinaida vertelt: “We hadden een klein tuintje waar we wat groenten teelden. Nermin moedigde ons aan om te kijken of er ergens in de buurt een groter stuk land beschikbaar was, dat we konden gebruiken om een moestuin aan te leggen. Met Gods hulp hebben we een stuk land gevonden, waar we nu gewassen op verbouwen. Onze kinderen helpen mee, van de jongste tot de oudste. Ik zie de blijdschap op hun gezichten, als ik lunch voor ze maak van iets dat zij water gegeven hebben of geteeld hebben.” Door slechte voeding en hygiëne was hun dertienjarige dochter Djejla erg onzeker over haar gebit. Ze durfde nauwelijks te praten of te lachen omdat ze zich schaamde voor haar tanden. Een van onze vrijwilligsters heeft er met haar over gesproken en haar bemoedigd. Vanaf dat moment durfde Djejla haar mooie lach weer te laten zien.

Eigenwaarde herstellen

Ons Zaaigoedproject voorziet kansarme gezinnen van voedsel. Door hun eigen gewassen te verbouwen, krijgen gezinnen controle over hun leven, waardoor ze minder afhankelijk zijn. Bovendien bezorgt het hun een gevoel van trots en eigenwaarde. Met deze positieve mentaliteit kunnen ze werken aan een betere toekomst. Op die manier hebben hun kinderen ook meer kans op een beter leven in de toekomst. Nerin voegt toe: “Een klein, aardig gebaar kan echt een verschil kan maken. Natuurlijk helpen we dit gezin met zaaigoed en stimuleren we hen om regelmatig naar de tandarts te gaan. Maar ook de emotionele verbinding en bemoediging is heel belangrijk.”

Lees onze verhalen

Het laatste nieuws

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde