Onze Geschiedenis

Al bijna 60 jaar een zegen voor mensen in Oost-Europa

Bijbels

De organisatie startte in 1973 onder de naam Vervolgd Christendom, als onderdeel van het internationale Underground Evangelism (opgericht: 1960). In die tijd sloot het IJzeren Gordijn het huidige Oost-Europa af. De hulpverlening was toen vooral gericht op het brengen van Bijbels naar Oost-Europa.

Hoop?

Met de val van de muur in 1989 kwam de miserabele leefsituatie aan het licht: overvolle tehuizen met onverzorgde kinderen die opgroeiden zonder liefde en aandacht en gezinnen die met hun hele familie in een vervallen kamer leefden. Allen mensen zonder hoop voor de toekomst.

Hulp

Dat was het moment dat de organisatie zich naast zendingswerk ook ging richten op materiële en sociaalemotionele hulpverlening. Met de nieuwe focus kreeg de organisatie ook een nieuwe naam: Zending over Grenzen (Nederland) en Mission Without Borders (internationaal).

Inmiddels helpen we vanuit Nederland al meer dan 40 jaar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa en internationaal gezien zelfs al bijna 60 jaar! Vandaag de dag worden bijna tienduizend kinderen en meer dan 1.900 gezinnen geholpen door Mission Without Borders / Zending over Grenzen.

Help ons mee om levens te veranderen in Oost-Europa

87.072

Bijbels en andere christelijke boeken uitgedeeld aan mensen in Oost-Europa (2022)

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde