Wie helpen we

Gods liefde delen

Gezinnen

Het leven is hard voor gezinnen die in armoede leven. Ouders zonder werk worstelen met het voorzien voor hun kinderen. Het zorgt voor schaamte en boosheid omdat er vaak geen uitweg voor handen is. Toch willen deze ouders vaak een ander, beter leven voor hun kinderen. 

Het grootste deel van ons werk in Oost-Europa is met deze gezinnen. In het kader van ons gezinsprogramma worden de gezinnen bezocht door een lokale medewerker die praktische, emotionele en geestelijke ondersteuning aanreikt. In de loop van het programma zoeken de medewerker en het gezin samen naar de wijze waarop het gezin voor zichzelf kan gaan zorgen, door bijvoorbeeld eigen voedsel te verbouwen of een onderneming op te starten. Emotionele ondersteuning is noodzakelijk om eventuele trauma's te verwerken die de ontwikkeling van gezinsleden in de weg zouden kunnen staan. Daarnaast getuigen de medewerkers van hun eigen geloof en de hoop die ze daarin hebben gevonden.

Onze hulp met gezinnen is alleen mogelijk dankzij de hulp van sponsors die elke maand een bedrag doneren om 'hun' gezin te ondersteunen.

Overweegt u ook om een Oost-Europees gezin te sponsoren?

Kinderen

Veel van de kinderen die we helpen, hebben geen ondersteuning vanuit familie. Dat kan zijn omdat hun familie niet in staat is om die hulp te bieden, maar heel vaak omdat de familie er eenvoudigweg niet is waardoor de kinderen in kindertehuizen verblijven.

Door hen naschoolse activiteiten, huiswerkondersteuning, maaltijden en kleding aan te bieden, willen we hen laten weten dat ze waardevol en geliefd zijn. We hopen hen zo een klein beetje veiligheid en stabiliteit te bieden en hen te helpen om hun hoop en dromen voor de toekomst waar te maken. 

Door onze jaarlijkse zomerkampen kunnen veel kinderen een bijzondere ervaring opdoen: vaak zijn ze voor het eerst weg van huis, echt op vakantie.

Ons werk met kinderen is alleen mogelijk dankzij sponsors die uit liefde voor deze kinderen zichzelf verbinden aan een maandelijkse donatie van €27,50.

Wilt u dat ook overwegen?

Kwetsbare volwassenen

Voor veel mensen in Oost-Europa is het leven hard, eenzaam en uitzichtloos. In sommige dorpen en steden wonen alleen nog bejaarden, omdat alle jongeren weggetrokken zijn op zoek naar werk. Deze ouderen zijn eenzaam, verwaarloosd, vaak aan huis gebonden en hebben heel weinig middelen om te overleven. 

In grote steden zijn veel mensen dakloos door echtscheidingen of werkeloosheid. 

In gevangenissen krijgen mensen vaak geen bezoek, omdat hun familie daar het geld niet voor heeft en ze missen zelfs de meest basale hygiëneproducten. 

Hierbij komen ook nog de mensen die behoren tot etnische minderheden, zoals de Roma. Zij worstelen met discriminatie en integratie in de samenleving.

Door onze gaarkeukens, maaltijden voor daklozen en programma's in de gevangenissen, willen we als een vriend zijn voor deze mensen, zodat ze weten dat ze niet door iedereen zijn vergeten. We proberen Gods liefde te tonen in onze houding naar hen en geven hen praktische ondersteuning.

172.916

maaltijden opgediend in onze ontmoetingscentra (gaarkeukens) in 2022

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde