Jaarverslag

Impact van ons werk

We willen heel graag laten zien hoe de fondsen door u verstrekt, door ons worden ingezet om kansarme mensen in Oost-Europa te helpen op weg naar zelfredzaamheid.

Elk jaar produceren we een jaarverslag: u kunt het hier rechts doorbladeren.

Ons jaarverslag wordt gecontroleerd door onze accountants: WITh Accountants

Om naar onze donateurs de transparantie te waarborgen, hebben we de ANBI-status. Mocht u nog vragen hebben, we zijn altijd bereid om met u in gesprek te gaan!

Klik hier voor ons contactformulier, waar u uw vragen naar ons kunt toesturen.

LEES ONZE VERHALEN

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde