Steun een oudere

Een waardige oude dag in Oost-Europa.

STEUN EEN OUDERE

Bittere armoede na een leven hard werken

Heb ik vandaag te eten? Dat is een vraag die veel ouderen in Oost-Europa dagelijks bezighoudt. Na een werkzaam leven rest hen een schamel pensioentje, waarvan ze niet kunnen rondkomen. Veel ouderen vervallen tot bittere armoede. Als ze geluk hebben zorgen de kinderen voor hen, maar het gebeurt vaak dat zij even arm zijn of naar het buitenland zijn vertrokken op zoek naar werk en inkomen. En natuurlijk zijn er ook ouderen zonder kinderen. Moederziel alleen is het leven van een oudere dan verworden tot een overlevingsstrijd.

Ontmoetingscentra

Op 13 plaatsen in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Moldavië en Oekraïne heeft Zending over Grenzen gaarkeukens – ook wel ontmoetingscentra genoemd – opgezet, in samenwerking met lokale kerken. Ouderen kunnen hier terecht voor een dagelijkse warme maaltijd, vinden er een luisterend oor en ontvangen troost vanuit Gods Woord. Tegelijk ontmoeten ze hier lot- en leeftijdsgenoten. Het sociale isolement dat vaak gepaard gaat met armoede, wordt hierdoor verbroken. Ouderen bloeien op en ervaren dat ze gezien en gerespecteerd worden.

Dankbaarheid

In Bosnië en Herzegovina wonen veel ouderen in schrijnende armoede. “Veel van deze ouderen hebben ernstige gezondheidsproblemen en vaak is er niemand die voor hen zorgt”, vertelt collega Blazenko uit Glamoč. Een van deze ouderen is Mileta Radojka, ze heeft drie kinderen waarvan nog een zoon leeft, maar hij woont in Servië en kan niet voor haar zorgen. Mileta kwam altijd naar de gaarkeuken voor een dagelijkse maaltijd, maar ze is slecht ter been en is nu volledig afhankelijk van de hulp die aan huis wordt gebracht. Mileta: “Dank u wel, ik zou niet weten hoe ik zou overleven zonder jullie hulp. God zal jullie ervoor belonen!”

Geef voor gaarkeukens en zorg ervoor dat er wordt omgezien naar kwetsbare ouderen.

216

ouderen zijn geholpen via onze ontmoetingscentra (2023)

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde