Privacy statement


Uw privacy is voor ons ontzettend belangrijk

Zending over Grenzen - stichting voor hulp aan kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto's en video's worden gezien als persoonsgegevens.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs, sponsors en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Waarvoor verwerkt Zending over Grenzen persoonsgegevens?

Zending over Grenzen is een stichting voor hulp aan kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van Zending over Grenzen wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs en sponsors.
Wij houden een donateurs- en sponsoradministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven of acties en wanneer u zich aanmeldt als donateur of als sponsor. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Zending over Grenzen maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. 

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, sponsorschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

De relatieadministratie van Zending over Grenzen is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Zending over Grenzen: tel.nr. 036-536 36 15 of info@zendingovergrenzen.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Zending over Grenzen is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Zending over Grenzen, Omroepweg 10, 1324 KV  Almere.

E-mail

Wanneer u als donateur, sponsor of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Zending over Grenzen hebt verstrekt, kunnen wij u per e-mail op de hoogte houden van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Zending over Grenzen maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Zending over Grenzen haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en je te kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken gebruiken we het e-mailadres van donateurs tevens om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je emailadres. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Zending over Grenzen, tel.nr. 036-536 36 15 of info@zendingovergrenzen.nl.

Contact met leden, donateurs en relaties

Zending over Grenzen informeert haar leden en donateurs over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de Zending over Grenzen te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

Onze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

Beveiliging

Zending over Grenzen heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wijzigingen privacybeleid

Zending over Grenzen houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. U kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.zendingovergrenzen.nl/privacy. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Zending over Grenzen kun je terecht bij info@zendingovergrenzen.nl of via post:
Zending over Grenzen,
t.a.v. Contactpersoon Privacybeleid
Omroepweg 10
1324 KV  Almere

Het laatste nieuws

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde