Onze drijfveer

Gods liefde delen

Visie - missie

Ons verlangen is dat levens veranderen van generatie op generatie en dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst.

Zending over Grenzen is een internationaal netwerk van christenen, dat mensen die buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede leven, praktische en geestelijke hulp biedt en in staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te komen. Daarbij delen we de hoop die we vinden in Jezus Christus.

Kernwaarden

Christelijk
Wij zijn christenen en leven vrijmoedig en nederig vanuit ons christelijk geloof. We dienen Jezus Christus in alles wat we doen en delen met anderen de hoop en vreugde die we ontvangen in Jezus Christus.

Toegewijd aan de armen
Wij willen het lijden verlichten van de mensen die in armoede leven, buitengesloten of eenzaam zijn en hen helpen een weg te vinden uit de armoede.

Ondersteuning van kerken
Wij werken met- en via lokale kerken; we willen hen helpen groeien in hun werk en betrokkenheid bij de gemeenschap.

Respect
Wij zien iedereen als volwaardig en hebben respect voor de mensen die we willen helpen, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, geloof of sociale status.

Integriteit
Wij handelen integer en transparant. We zijn bereid verantwoording af te leggen over ons werk.

Samenwerking
Wij zoeken en waarderen samenwerkingsvormen tussen en met de mensen die geholpen worden, met lokale kerken en overheden en met onze donateurs. We streven ernaar om te blijven luisteren naar de mensen met wie we werken om ons werk relevant en positief te laten zijn voor iedereen die betrokken is.

Rentmeesterschap
Wij willen verantwoordelijk omgaan met de middelen die God ons heeft gegeven.

 

In 2021 hebben we 

37.789 

christelijke boeken en Bijbels uitgedeeld

Lees onze verhalen

Het laatste nieuws

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde