Onze drijfveer

Gods liefde delen

Visie - missie

Zending over Grenzen is een christelijke hulporganisatie, die kansarme mensen in Oost-Europa helpt te overleven en een beter bestaan op te bouwen. De hulp die we bieden is praktisch èn persoonlijk. Onze lokale medewerkers en vrijwilligers gaan bij de mensen langs om hulpgoederen te brengen, sociaal-emotionele steun te verlenen en hen te vertellen over de hoop die we vinden in God. Daarnaast bieden we vakopleidingen, trainingen, machines en andere hulpmiddelen aan om zelfredzaam te worden. Op die manier helpen we hen om uit de armoede te stappen. Zo veranderen levens.

Ons verlangen is dat levens veranderen van generatie op generatie en dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst.

Kernwaarden

Christelijk
Wij zijn christenen en leven vrijmoedig en nederig vanuit ons christelijk geloof. We dienen Jezus Christus in alles wat we doen en delen met anderen de hoop en vreugde die we ontvangen in Jezus Christus.

Toegewijd aan de armen
Wij willen het lijden verlichten van de mensen die in armoede leven, buitengesloten of eenzaam zijn en hen helpen een weg te vinden uit de armoede.

Ondersteuning van kerken
Wij werken met- en via lokale kerken; we willen hen helpen groeien in hun werk en betrokkenheid bij de gemeenschap.

Respect
Wij zien iedereen als volwaardig en hebben respect voor de mensen die we willen helpen, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, geloof of sociale status.

Integriteit
Wij handelen integer en transparant. We zijn bereid verantwoording af te leggen over ons werk.

Samenwerking
Wij zoeken en waarderen samenwerkingsvormen tussen en met de mensen die geholpen worden, met lokale kerken en overheden en met onze donateurs. We streven ernaar om te blijven luisteren naar de mensen met wie we werken om ons werk relevant en positief te laten zijn voor iedereen die betrokken is.

Rentmeesterschap
Wij willen verantwoordelijk omgaan met de middelen die God ons heeft gegeven.

 

In 2022 hebben we 

87.072 

christelijke boeken en Bijbels uitgedeeld

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde