Onze aanpak

Beleid en strategie van het gezinssponsorprogramma

Het traject

Het gezinssponsorprogramma is een traject van ongeveer vijf jaar waarin we kansarme, van hulp afhankelijke gezinnen meenemen richting een grote mate van zelfredzaamheid. Daarbij kunnen deze gezinnen uiteindelijk zelfs tot steun van de gemeenschap worden.

Voorafgaande aan dit traject wordt er een grondige analyse gemaakt van het gezin en van hun omstandigheden om te bepalen of ze geschikt zijn voor dit traject. Hierin wordt niet alleen gekeken naar de omstandigheden, maar ook naar de wilskracht van de verantwoordelijken binnen het gezin.

De eerste vier jaar

Wanneer een gezin wordt opgenomen in het sponsorprogramma, krijgt het een gezinscoach van Zending over Grenzen toegewezen. Dit betreft een deskundige, goed opgeleide coach die door Zending over Grenzen wordt betaald. De coach begint met een inventarisatie samen met het betreffende gezin over hun toekomstdoelen en -dromen. Daarna maakt de coach samen met het gezin een plan van aanpak voor de komende jaren. In dat plan van aanpak staan niet alleen actiepunten die rechtstreeks betrekking hebben op de verbetering van leefomstandigheden, maar ook wordt er bijzondere aandacht gegeven aan (persoonlijke) hygiëne, zorg voor de kinderen en begeleiding van de kinderen in hun schoolcarrière. De spil in het plan is de gezinscoach die zich erop toelegt om het gezin minimaal één keer per maand te bezoeken en die zorgdraagt voor het goede verloop van het traject.

In de eerste vier jaren van het traject ontvangt het gezin materiële ondersteuning via Zending over Grenzen in de vorm van voedsel en kleding en eventuele verbetering van de leefomstandigheden. Daarnaast biedt de gezinscoach verschillende handvatten die de gezinsleden nodig hebben om de zelfredzaamheid binnen bereik te brengen, zoals psychologische hulp, onderwijs, geestelijke ondersteuning. Ook wordt het gezin begeleid in het aansluiten bij een plaatselijk netwerk binnen de gemeenschap, meestal via een lokale kerk.

De gezinscoach rapporteert de voortgang van het gezin in het traject en dit wordt twee keer per jaar geëvalueerd door het zorgteam dat bestaat uit de coach, de manager van het kantoor van Zending over Grenzen in het betreffende land en de internationale programmamanager. Hieruit vloeien aanpassingen aan het traject voort of er worden eventueel extra maatregelen of fondsen aangewend om de kans van slagen te vergroten.

Het vijfde jaar

Als de voortgang goed verloopt, wordt in het begin van het vijfde jaar een 'Project van Hoop' vormgegeven door het zorgteam. Dit is een investering op maat die het gezin een goed startpunt geeft voor de periode na het traject. Bijvoorbeeld: gereedschap voor een vakman, vee of grondstoffen voor een boer of een (industriële) naaimachine voor een beginnende coupeuse.

Er volgt nog minimaal een half jaar begeleiding in het ontplooien van de gedane investering, tot in samenspraak met gezin een precieze uittreeddatum wordt vastgesteld. Op die datum wordt er afscheid genomen van het gezin dat dan zelfstandig verder kan gaan.

Toch zal de gezinscoach het gezin hierna nog wel blijven bezoeken om te monitoren of de zelfredzaamheid ook daadwerkelijk bereikt is.

De uitzonderingen

Gemiddeld bereikt 95% van de gezinnen een staat van zelfredzaamheid binnen de doeltermijn. Wanneer het een gezin niet lukt om het traject op de voorgestelde manier te voltooien, kan het traject worden verlengd tot een maximum van acht jaar. Soms bestaat de noodzaak om het gezin vroegtijdig uit het programma te verwijderen als de medewerking vanuit het gezin volledig ontbreekt.

Naast dit programma ondersteunen we nog heel veel mensen op andere manieren.

 

2.376

 

gezinnen geholpen op weg naar zelfstandigheid (2020)

Lees onze verhalen

Het laatste nieuws

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde