“Ik ben zo blij dat ik naar school mag!”

We willen kinderen uit arme gezinnen de kans te bieden om goed onderwijs te volgen, zodat ze toekomstperspectief hebben. We stimuleren de kinderen om naar school te blijven gaan door hen te voorzien van een rugzak gevuld met schoolspullen.

Kinderen uit gezinnen die opgenomen zijn in ons gezinssponsorprogramma ontvangen aan het begin van het schooljaar een nieuwe rugzak gevuld met alle benodigde schoolspullen via onze Schooltasactie. Naast het bieden van materiële steun aan gezinnen met weinig inkomsten, is het ons doel om ouders en hun kinderen het belang van een opleiding in te laten zien. In Albanië geldt bijvoorbeeld een leerplicht van negen jaar, maar dat biedt meestal niet genoeg kansen op een goede baan later. We stimuleren kinderen daarom om hun middelbare school af te maken en ook een vervolgopleiding te doen.

Uitgelachen om oude tas

“Ik ben zo blij dat ik naar school mag met deze nieuwe rugzak!”, zegt Emiljana (7) stralend. Zij en haar familie wonen in een afgelegen dorp in Albanië. Haar vader heeft tijdelijk werk als arbeider, met een laag salaris en weinig baanzekerheid. Haar ouders hebben moeite om in hun basisbehoeften te voorzien. Geld voor schoolspullen heeft het gezin niet. Inmiddels hebben wij het gezin opgenomen in ons gezinssponsorprogramma. Emiljana vertelt dat ze vorig jaar een oude tas van haar broer gebruikte en dat haar klasgenoten haar uitlachten omdat die zo oud was. Kinderen uit arme gezinnen worden vaak gepest op school vanwege hun uiterlijk, wat een enorme drempel veroorzaakt bij ouders om hun kinderen naar school te sturen.

Goede start

Met onze Schooltasactie halen we druk weg bij ouders van schoolgaande kinderen. Lavdije, moeder van drie kinderen, zegt: “Als ouder zag ik vroeger echt op tegen het nieuwe schooljaar. Gelukkig hebben allebei mijn kinderen een goede start van het schooljaar gehad dankzij jullie hulp. Daarnaast is mijn zoon Eltiger school serieuzer gaan nemen, omdat hij gestimuleerd wordt door jullie Naschoolse Zorg.” Onze Schooltasactie biedt kinderen uit arme gezinnen alles wat ze nodig hebben voor school, zodat ze net als alle andere kinderen de juiste spullen hebben. Op die manier komen ze niet op een achterstand, voordat ze überhaupt begonnen zijn. Onze lokale gezinscoach Nikolino vertelt: “We willen dat ouders en hun kinderen uitkijken naar de start van het nieuwe schooljaar, en niet dat ze er tegenop zien omdat ze de kosten niet kunnen betalen of omdat het de kinderen ontbreekt aan benodigdheden.”

Als zij geen hulp hadden gekregen, hadden zij waarschijnlijk niet op school gezeten.

Stimulans om naar school te gaan

In Albanië zijn kinderen verplicht om negen jaar naar school te gaan, maar er zijn geen boetes wanneer dat niet gebeurt. Het percentage kinderen van 6-7 jaar dat naar school gaat, is slechts 54,4%. Wij vinden onderwijs heel belangrijk en willen ouders zoveel mogelijk stimuleren om hun kinderen naar school te laten gaan. Shkelqim vertelt: “Mijn vrouw Ada en ik wilden onze zesjarige zoon niet naar school laten gaan dit jaar, vanwege de kosten van alle schoolmaterialen. Als we geen hulp hadden gekregen, had hij waarschijnlijk niet op school gezeten.” In totaal krijgen momenteel 585 kwetsbare kinderen uit ons gezinssponsorprogramma schoolmateriaal van ons.

 

Lees onze verhalen

Het laatste nieuws

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde