“Mijn leven is veranderd!”

Dakloze Maria leerde God kennen bij het Straathulpproject

Vier jaar geleden verloor Maria (66) in één klap alles. Haar man kwam om in een auto-ongeluk en omdat Maria achter het stuur zat, gaf haar dochter haar de schuld. Maria’s dochter wilde niets meer met haar te maken hebben en zette Maria uit de flat waarin het gezin woonde. Midden in haar rouw en wanhoop was ze plotseling dakloos en iedereen in haar omgeving liet haar in de steek.

Maria heeft het grootste deel van haar leven in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, gewoond. In de tijd dat Oost-Europa nog geïsoleerd was achter het IJzeren Gordijn werkte ze in een elektriciteitscentrale. In 1990, het jaar nadat het communisme instortte, was ze overbodig geworden en samen met haar man startte ze een eigen zaakje. Ruim 25 jaar later had Maria niets meer. Toen ze dakloos werd, sliep ze ’s nachts op een bankje in het park of onder balkons van flatgebouwen. Overdag verzamelde ze plastic flessen, die ze inleverde voor een beetje kleingeld. Ze moest wel haar onzekerheid opzij zetten om te zoeken in afvalbakken. “Er is geen ruimte voor schaamte als je honger hebt”, zegt Maria. Een dieptepunt in haar ellendige bestaan kwam toen ze uitgleed in de sneeuw en haar been brak. Het was de moeilijkste periode in haar leven. Ze was eenzaam, hongerig, kon zelf niet meer vooruitkomen en was volslagen wanhopig. Ook van de samenleving kon ze niets verwachten, veel mensen keken op haar als dakloze neer.

GEEF EEN MAALTIJD

Gelukkig waren er mensen die wel oog hadden voor Maria. Bij het Straathulpproject van Zending over Grenzen kon ze elke dag terecht voor een warme maaltijd en andere materiële en geestelijke hulp. Hier hoorde ze ook over het Evangelie en leerde ze dat God haar niet in de steek zou laten, ondanks de moeilijkheden waar ze doorheen ging. Haar vertrouwen op God hield Maria overeind. Ze keek erg uit naar het dagelijkse moment; niet alleen voor de warme maaltijd, maar ook voor een gesprek met Anna, de coördinator van het project. Anna stond altijd voor haar klaar om te luisteren en te helpen op elke mogelijke manier. “De warme soep, de kleding, schoenen en wanneer nodig medicijnen waren levensreddend voor mij. Maar het meest van alles was ik geraakt door de zorg en liefde die jullie me lieten zien”, zegt Maria.

“het meest van alles was ik geraakt door de zorg en liefde die jullie me lieten zien”

Door alles wat Maria leerde bij het Straathulpproject, geloofde ze stellig dat God een plan had voor haar leven. In haar gebeden vroeg ze God voor een dak boven haar hoofd, maar ook dat God de relatie met haar dochter en haar familie weer zou herstellen. God verhoorde Maria’s gebeden: ze kreeg toestemming om haar twee kleindochters te zien. En daar bleef het niet bij. Een van de ziekenhuizen in Sofia had een verpleegster nodig en Maria kreeg een vaste baan en een stabiel inkomen. “Ik vind mijn baan leuk”, vertelt ze trots. “Toen ik mijn eerste salaris kreeg, kon ik gewoon niet geloven dat ik meer dan een lev (ongeveer 50 eurocent) in mijn handen hield. Ik had niet durven dromen dat dit kon gebeuren.”

God deed nog een wonder in het leven van Maria. Hij bracht verandering in het hart van haar dochter, die het huis weer openstelde voor haar moeder. Nu zijn ze weer herenigd als familie en ze delen alles, zowel moeilijkheden als geluk. Met tranen in haar ogen zegt Maria: “God hoorde mijn gebeden en mijn leven is veranderd. Ik ben Zending over Grenzen dankbaar voor de steun, liefde en zorg die jullie me hebben laten zien in de donkerste jaren van mijn leven. Ik zal de liefde die ik kreeg door het Straathulpproject nooit vergeten.

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde