Financiën

Zending over Grenzen streeft ernaar om met zoveel mogelijk van het binnengekomen geld de allerarmsten in Oost-Europa te helpen. Met 12,4% fondsenwervende kosten en 2,4% administratieve kosten, voldoen wij aan de gangbare normen.

Hieronder een overzicht hoe uw gift wordt besteed (uit: Jaarverslag 2020).

Rekeningnummers

Zending over Grenzen heeft verschillende rekeningnummers om de geldstromen goed te leiden: 

  • NL56 INGB 000 29 62 556 - voor giften, sponsorbijdragen en toezeggingen
  • NL34 INGB 000 00 06 004 - voor campagnes en website

Als klant van de ING is onze BIC-code: INGBNL2A

Als wij incasseren, dan ziet u op het afschrift onze IncassantID: NL95ZZZ411884790000

Verantwoording

ANBI

Zending over Grenzen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat de giften die u naar ons overmaakt, voor u belastingaftrekbaar zijn.

Jaarverslag

Dit jaar werd onze jaarrekening gecontroleerd door With Accountants. U kunt het volledige jaarverslag bij ons opvragen of hier online lezen.

De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt u hier inzien

Beloningsbeleid

Door op deze link (243 kB) te klikken, kunt het beloningsbeleid van Zending over Grenzen downloaden.

LEES DE VERHALEN

Het laatste nieuws

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde