Financiën en verantwoording

Zending over Grenzen streeft ernaar om met zoveel mogelijk van het binnengekomen geld de allerarmsten in Oost-Europa te helpen. Met 14,1% fondsenwervende kosten en 2,5% administratieve kosten, voldoen wij aan de gangbare normen.

Hieronder een overzicht hoe uw gift wordt besteed (uit: Jaarverslag 2022).

Rekeningnummers

Zending over Grenzen heeft verschillende rekeningnummers om de geldstromen goed te leiden: 

  • NL56 INGB 000 29 62 556 - voor giften, sponsorbijdragen en toezeggingen
  • NL34 INGB 000 00 06 004 - voor campagnes en website

Als klant van de ING is onze BIC-code: INGBNL2A

Als wij incasseren, dan ziet u op het afschrift onze IncassantID: NL95ZZZ411884790000

Mollie

Voor donaties via onze website werken wij samen met de betalingsverwerker Mollie. Als u donaties doet via onze website, zult u op het afschrift zien staan "Zending over Grenzen via Mollie" met het rekeningnummer: NL84 DEUT 702 60 17 919.

Verantwoording

ANBI

Zending over Grenzen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat de giften die u naar ons overmaakt, voor u belastingaftrekbaar zijn. Onder deze link vindt u ons ingevulde ANBI formulier (ingevuld PDF).

Jaarverslag

Dit jaar werd onze jaarrekening gecontroleerd door With Accountants. U kunt het volledige jaarverslag bij ons opvragen of hier online lezen.

De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt u hier inzien

Beloningsbeleid

Door op deze link (243 kB) te klikken, kunt het beloningsbeleid van Zending over Grenzen downloaden.

Vijf jarenplan

Mocht u geïnteresseerd zijn in ons vijfjarenplan, die kunt u onder deze link downloaden.

Lees onze verhalen

Het laatste nieuws

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde