Roemenië

Verborgen armoede op het platteland

Aan het einde van de communistische periode onder dictator Ceausescu was Roemenië in diepe armoede vervallen. Bij de val van het communisme in 1989 werden de armoedige omstandigheden zichtbaar voor de buitenwereld en ook de vreselijke leefsituatie van meer dan 100.000 kinderen die waren achtergelaten in tehuizen.

Inmiddels is Roemenië al dertien jaar lid van de Europese Unie (EU), maar de armoede is nog niet verdwenen. Er is een schril contrast tussen de modernere stedelijke gebieden en het platteland. Op het platteland woont bijna de helft van de bevolking en veel mensen leven hier in schrijnende armoede. Oorzaken zijn onder meer een slechte infrastructuur en werkloosheid. Sinds 2007 zijn meer dan een miljoen Roemenen geëmigreerd, op zoek naar betere kansen, waaronder ook veel ouders die hun kwetsbare kinderen achterlieten, bij familie of buren. Andere grote problemen waar het land mee kampt, zijn corruptie en discriminatie ten opzichte van de Romagemeenschap, die ongeveer 10 procent van de bevolking van het land uitmaakt.

Zending over Grenzen is actief in Sighisoara, Blaj, Victoria en verschillende dorpjes in de regio Transsylvanië, vaak in Romagemeenschappen, waar we onder andere gezinnen ondersteunen die leven in armoede en hen helpen richting zelfredzaamheid. We ondersteunen ook kwetsbare kinderen, bezoeken gevangenen en ondersteunen een verzorgingstehuis voor ouderen.

Groeten van Alexandru

Alexandru Danilenco is vanaf augustus 2017 de manager van Zending over Grenzen in Roemenië. Hij zegt: 

"Elk jaar verliezen meer mensen in Roemenië de hoop dat hun sociale en geestelijke situatie op een dag zal verbeteren. In het bijzonder is dat het geval in de plattelandsgemeenschappen, waarvan de meeste bewoners werkeloos zijn en eigenlijk wachten op de beste kans om het land te verlaten om een baan te vinden. Pijnlijk is dat terwijl de salarissen in Roemenië tot de laagste van Europa behoren, de kosten voor levensonderhoud elk jaar flink stijgen. Die zijn nu groter dan die van menig West-Europees land. 

Zelfs in deze hopeloze omstandigheden geloven wij dat God met ons is en samen met allen die ons werk ondersteunen kunnen we licht en hoop brengen in de hoofden en harten van de teleurgestelde mensen in ons land.

We zijn in de gelegenheid om duizenden kinderen en honderden gezinne te helpen, die worstelen met heel verschillende noden. En door alles wat we doen kunnen we de mensen de liefde van Jezus op een tastbare manier tonen. Daarom zijn we vol hoop en verwachting over de toekomst.

Namens ons hele team en alle mensen die we ondersteunen, ontvang onze dank als u ons materieel of in gebed ondersteunt.

Sponsor een gezin in Roemenië

936 kinderen gingen naar een zomerkamp (2022)

634 gezinnen ondersteund in Roemenië middels ons sponsorprogramma (2022)

3726 mensen volgden een Bijbelcorrespondentiecursus (2022)

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde