Oekraïne

Van een verscheurd land naar een oorlogsgebied

Oekraïne is het op een na grootste land van Europa en het armste land na Moldavië. Het land worstelde al decennialang met corruptie en economische problemen, maar nu verkeert Oekraïne in een enorme crisis. Vanwege de invasie van Rusland heerst er grote chaos in het land: gevechten, slachtoffers, bombardementen, verwoesting van het land, vernietigde infrastructuur, vluchtelingenstromen, tekorten aan water, elektriciteit, voedsel, medicijnen en daarnaast de psychologische gevolgen voor de bevolking zoals trauma’s, leed en angst. Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen naar andere landen, terwijl degenen die zijn achtergebleven, zich in een levensgevaarlijke omgeving bevinden.

De economie van Oekraïne, “de graanschuur van Europa”, stortte in na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Hoewel het land moeizaam opkrabbelde in de jaren erna, kreeg Oekraïne een aantal harde klappen te verduren, waaronder het gewapende conflict in het oosten. Het conflict dat in 2014 begon, heeft ervoor gezorgd dat miljoenen mensen dringend hulp nodig hebben, omdat ze door hun reserves heen zijn en worstelen om eten op tafel te zetten. Door de huidige crisis is het aantal inwoners dat in grote nood verkeert, explosief gestegen.

Zending over Grenzen biedt momenteel extra noodhulp in Oekraïne. We delen warme maaltijden uit en regelen opvang voor Oekraïense vluchtelingen, ook net over de grens in Moldavië en Roemenië. Daarnaast blijven we zoveel mogelijk onze reguliere projecten uitvoeren in het westen van Oekraïne, in Sarny, Rivne en Blahodatne en in het gebied dat getroffen werd door de Tsjernobyl-ramp in 1986. We bieden praktische, emotionele en geestelijke steun aan kinderen die wonen in tehuizen en we ondersteunen gezinnen die in armoede leven. Rondom Kerst delen we ook voedselpakketten uit aan kwetsbare ouderen.

Groeten van Mykola

Mykola Bogdanets is de manager van Zending over Grenzen in Oekraïne vanaf 1993, het jaar dat het in dat land werd opgericht. Hij zegt: 

"In de afgelopen 25 jaar sinds de oprichting van onze organisatie in Oekraïne, hebben we non-stop hoop gebracht aan de hulpelozen en we zullen doorgaan met het ondersteunen van kinderen, gezinnen, ouderen en vluchtelingen. Ons motto is in de afgelopen jaren niet gewijzigd: 'Mensen helpen namens Christus,' en deze missie is door al onze programma's en projecten verweven.

Op dit moment gaat Oekraïne door een turbulente fase. De door de oorlog verscheurde economie is tot een echte crisis verworden en prijzen van consumentenartikelen, medicijnen en energiekosten blijven stijgen. De politieke onzekerheid zorgt voor een verlamming van de broodnodige politieke en economische hervormingen.

In deze tijden blijft Zending over Grenzen hoop, liefde en hulp aanbieden en we zijn er zeker van dat met Gods hulp en onze vrijgevige donateurs, wij in de nabije toekomst hiermee door kunnen gaan.

Ik dank alle donateurs van Zending over Grenzen voor jullie bijdrage aan het welzijn van de Oekraïense gezinnen, kinderen en hulpbehoevende volwassenen. Bid alstublieft voor vrede in Oekraïne en dat God jullie moge zegenen voor jullie betrokkenheid bij ons.

Sponsor een gezin in Oekraïne

545 gezinnen ondersteund door middel van ons sponsorprogramma (2020)

155 studenten ontvingen een beurs of kregen een vakopleiding aangeboden (2020)

5.000 gezinnen ontvingen rond kerst een of meerdere voedselpakketten (2020)

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde