Moldavië

Het armste land van Europa

Moldavië is het armste land in Europa. Na de val van het communisme, werd Moldavië in 1990 een democratie. Sinds die tijd is het land op politiek en economisch vlak instabiel. Er is nog altijd veel corruptie, banen zijn schaars en vooral in de plattelandsgebieden heerst er veel armoede. De mensen op het platteland hebben vaak slechte of zelfs geen sanitaire voorzieningen en andere basale voorzieningen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn.

Door lage lonen en gebrek aan werk, is voor velen de toekomst hopeloos en emigreren lijkt de enige weg naar een beter leven. Er wordt geschat dat een op de drie werkende Moldaviërs het land verlaten heeft om in het buitenland te werken. Door migratie groeit meer dan de helft van de kinderen op zonder de zorg van een van hun ouders. Alcoholverslaving en huiselijk geweld zijn veelvoorkomende problemen en driekwart van de kinderen heeft te maken gehad met geweld. Moldavië heeft een van de hoogste percentages van mensenhandel in Europa. Mensen worden gelokt met de belofte van een betaalde baan en komen zo in slavernij terecht, bijvoorbeeld in de prostitutie in West-Europa.

Zending over Grenzen werkt in verschillende stadjes en dorpjes in het zuiden van Moldavië. We ondersteunen daar onder meer kwetsbare kinderen, zowel kinderen die thuis wonen als kinderen die in instellingen wonen. Ook hebben we in Moldavië een programma waarin we vrouwen helpen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. In de hoofdstad Chisinau bieden we daklozen een warme maaltijd, kleding en vriendschap.

 

Groeten van Tudor

Onze manager in Moldavië, Tudor Lungu, zegt:

"Er is al lang een grote politieke en economische onzekerheid in Moldavië, en mensen worden moe van de hopeloze spiraal van werkloosheid, steeds duurdere kosten van levensonderhoud en de altijd voelbare spanning van armoede. Jonge mensen hebben geen dromen meer voor de toekomst en vertrekken massaal naar het buitenland. En dat is het meest voelbaar op het platteland.

In zo een samenleving waar iedereen droomt om ooit belangrijk te mogen zijn, ontvangen wij de genade van God dat we werkelijk deel mogen zijn van iets heel kostbaars en belangrijks: een echte impact hebben op veel levens die zuchten onder de armoede.

Onze grootste vreugde is de verbinding tot stand te brengen tussen hen die zich hopeloos voelen met de Bron van hoop, liefde, vreugde, vrede en leven - Jezus Christus - en om hen de liefde van God te tonen in onze hulp.

Bij ons op het kantoor voelen we die hoop en verwachting, en we bidden dat onze organisatie zal doorgaan met het zijn van een zegen en een baken van licht die leidt tot de levende Christus voor veel meer mensen in de jaren voor ons.

Bid alstublieft dat onze bediening relevant en effectief zal blijven voor de mensen die we helpen."

Sponsor een gezin in Moldavië

100 studenten ontvingen ondersteuning middels sponsoring (2018)

510 gezinnen worden ondersteund middels ons sponsorprogramma (2018)

1.000 kinderen konden op vakantie in één van onze zomerkampen (2018)

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde