Bulgarije

Het armste land van de EU

Toen Bulgarije zich in 2007 aansloot bij de Europese Unie, gingen duizenden feestvierders de straat op in Sofia. Er waren hoge verwachtingen over de toekomst. Helaas is Bulgarije meer dan een decennium later nog steeds het armste land binnen de Europese Unie; 35 procent van de bevolking leeft in armoede. Corruptie, een falend rechtssysteem en georganiseerde misdaad belemmeren economische vooruitgang.

Het risico op armoede is veel hoger in plattelandsgebieden en onder onopgeleide mensen, maar zelfs onder werkenden is er door lage lonen veel armoede. Het gemiddelde loon in Bulgarije was in 2013 nog geen twee euro, het laagst in de Europese Unie. Het leven is het zwaarst voor de Romabevolking, van wie 40 procent onder de armoedegrens leeft. Sociaal en economisch worden zij vaak erg benadeeld en ze hebben te maken met wijdverbreide discriminatie.

Zending over Grenzen is actief in de hoofdstad Sofia en in het zuiden van Bulgarije, in Gotse Delchev en Krupnik en naburige dorpjes. Veel van de gezinnen in het zuiden hebben een Roma-achtergrond. We helpen hen naar zelfredzaamheid en we bieden onderwijs en emotionele ondersteuning aan kwetsbare kinderen. In Sofia zijn er veel dakloze mensen die tussen wal en schip belanden. We laten de liefde van Jezus Christus aan hen zien door middel van warme maaltijden, schoenen, kleding, medische zorg en het delen van het Evangelie.

Groeten van Sarkis

Sarkis Ovanesyan, de manager van ons kantoor in Bulgarije sinds 2008, zegt het volgende: 

"Het motto van het eerste voorzitterschap van Bulgarije van de EU was: 'Samen staan we sterk.' Helaas is ons land zwaar verdeeld. De meeste mensen lijden onder wetteloosheid, corruptie en criminaliteit. Een vijfde van de Bulgaren leeft in diepe armoede, een derde heeft te maken met grote problemen in het voorzien in de eerste levensbehoeften.

Als gevolg van de wanhoop onder het volk gaan steeds meer jonge Bulgaren (studenten en arbeiders) naar het buitenland op zoek naar een beter bestaan. Zo is Bulgarije een van de recordhouders in Europa als het gaat om een negatieve bevolkingsgroei. Het aantal werkenden in Bulgarije is minder dan het aantal Bulgaren die in het buitenland werken.

Alleen God, die Zijn troon hoger heeft gesteld dan de zon, heeft de macht om deze situatie te veranderen. En Hij zegt: 'Zie, ik maak alle dingen nieuw.' Deze woorden zijn betrouwbaar en waar. Onze hoop is gevestigd in Hem die levens kan veranderen en ons een plek kan geven in de hoogste hemelen, in Zijn Zoon Jezus Christus.

In dit besef werkt Zending over Grenzen in Bulgarije door verschillende projecten een om de levens van mensen te verbeteren, laten we Gods liefde zien en bieden we hoop. We prijzen God voor Zijn overvloedige zegeningen en wij danken onze ondersteuners."

Sponsor een gezin in Bulgarije

164 gezinnen in Bulgarije ondersteund middels ons sponsorprogramma (2022)

31.505 maaltijden uitgereikt op straat aan daklozen (2022)

68 jongeren volgen een dagopleiding (2022)

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde