Albanië

In de greep van criminaliteit

Albanië is een van de armste landen in Europa. In de communistische periode was Albanië één van de meest geïsoleerde en economisch onderontwikkelde landen van de wereld. In 1992 kwam er een eind aan het communistische bewind. Maar nog altijd is het op politiek en economisch vlak onrustig.

Een op de drie jonge Albanezen is werkloos en degenen die wel een baan hebben, hebben vaak een erg laag inkomen. Het gemiddelde inkomen is zo’n 26 procent lager dan het gemiddelde in de Europese Unie. Voor veel mensen is het dan ook een dagelijkse uitdaging om te kunnen ronkomen. Uit een peiling in 2017 bleek dat meer dan de helft van de bevolking zou willen emigreren om in het buitenland een beter bestaan op te bouwen.

In Albanië worden veel mensen slachtoffer van mensenhandel en slavernij en er is veel criminaliteit. Vrouwen in het land hebben een lage sociale en economische status. Een groot deel van de vrouwen heeft wel eens met huiselijk geweld te maken gehad en elke maand sterft er een vrouw in Albanië als gevolg van huiselijk geweld.

Zending over Grenzen werkt in Albanië in de steden Durrës, Tirana en Berat en in omliggende dorpen. Door mensen een uitweg te bieden uit de armoede, hopen we dat Albanese gezinnen minder kwetsbaar zijn voor mensenhandel of arbeidsmigratie. In ons werk in Albanië is er bijzondere aandacht voor zaken als verslaving en huiselijk geweld. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van Bijbelstudies speciaal voor vrouwen, waar ze worden bemoedigd en geadviseerd welke stappen ze kunnen nemen als ze met huiselijk geweld te maken hebben.

Groeten van Monika

De Albanese manager Monika Qerimi werkt al vanaf 1992 voor Zending over Grenzen. Ze zegt: 

"God is heel goed voor ons geweest; we hebben de impact en veel vrucht van ons werk mogen aanschouwen." Onze dank gaat uit naar God en zeker ook naar onze donateurs - zonder hen konden we dit werk niet verrichten.

We mogen niet vergeten dat er naast alle nood ook veel vrijgevigheid bestaat, vriendelijkheid en waardigheid in het aanpakken van die nood. En nederigheid en dankbaarheid bij het ontvangen van die hulp."

We zijn er klaar voor om het werk en de uitdagingen die voor ons liggen, op te pakken, terwijl we vertrouwen op elkaar en  vooral op de leiding en genade die we van God ontvangen. Niemand van ons kan dit alleen doen, maar als we in eenheid samenwerking kan het wel, dat lezen we in de Bijbel, in 1 Korinthe 12:21-27."

Sponsor een gezin in Albanië

352 gezinnen in Albanië geholpen door ons sponsorprogramma (2020)

60 kinderen in Albanië ondersteund door onze naschoolse activiteiten (2020)

36 studenten in Albanië ondersteund middels sponsoring van hun opleidingen (2020)

LEES ONZE VERHALEN

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde