Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de vragen die we het meest te horen krijgen

Navigeer door de vragen:

 • Algemeen
 • Sponsoring
 • Hulpgoederen / vrijwilligers
 • Persoonsgegevens / overig

Persoonsgegevens / overig

1. Hoe kan ik wijzigingen in mijn gegevens doorgeven?
 • Veranderingen in uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven via dit contactformulier
 • Telefonisch, per mail of post kan natuurlijk ook:
  Telefoon: 036 536 36 15 (ma. – do. van 8.30 – 17.00 uur, vrij. Van 8.30 – 16.00 uur)
  E-mail: info@zendingovergrenzen.nl 
  Post: Postbus 1222 | 1300 BE Almere
2. Geven jullie mijn gegevens ook aan derden?

Zending over Grenzen geeft gegevens van sponsors, donateurs en vrijwilligers niet door aan derden, en gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

3. Waarom wil Zending over Grenzen graag machtigingen?

Door Zending over Grenzen te machtigen bespaart u ons bank- en verwerkingskosten, waardoor we nog meer kansarme mensen kunnen helpen. Door Zending over Grenzen te machtigen vergeet u niet om uw gift over te maken. Een machtiging kunt u altijd, telefonisch of per email, stopzetten. Als u het niet eens bent met de incassering, kunt u het bedrag altijd via uw bank terug laten storten.

4. Zendt Zending over Grenzen mensen uit naar Oost-Europa?

Nee, in elk land is een steunpunt van waaruit Oost-Europese medewerkers en vrijwilligers de hulp coördineren. Deze werkwijze stimuleert de zelfstandigheid van de mensen en voorkomt taal- en cultuurbarrières.

5. Hoeveel verdient de directeur van Zending over Grenzen?

Het salaris van de directeur van Zending over Grenzen ligt in lijn met de door de commissie Wijffels opgestelde 'Code Goed Bestuur Goede Doelen'.
In 2021 is slechts 18,4% van de inkomsten besteed aan fondsenwerving, beheer en administratie. 81,6% van de inkomsten werd besteed aan onze doelstellingen om de levens van mensen in Oost-Europa te verbeteren.
Meer informatie over het salaris van de directeur en hoe wij de gelden hebben beheerd, vindt u in ons Jaarverslag 2020.

LEES ONZE VERHALEN

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde