Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de vragen die we het meest te horen krijgen

Navigeer door de vragen:

  • Algemeen
  • Sponsoring
  • Hulpgoederen / vrijwilligers
  • Persoonsgegevens / overig

Algemeen

1. Wat is de visie van Zending over Grenzen?

Zending over Grenzen wil samen met sponsors, donateurs en vrijwilligers kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa laten merken dat zij er niet alleen voor staan in hun armoede en eenzaamheid. Lokale medewerkers en kerken zoeken samen met de mensen in nood naar een bestaan waarin zij niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Op deze manier draagt Zending over Grenzen, als christelijke organisatie Gods liefde uit.

Zending over Grenzen maakt deel uit van een internationale organisatie. Samen met tien andere supportlanden maken we het werk mogelijk in onze projectlanden Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. In deze landen heeft Zending over Grenzen steunpunten van waaruit de hulp wordt gecoördineerd aan de allerarmsten, ongeacht hun etnische achtergrond, geloof of politieke voorkeur.

2. In welke landen werkt Zending over Grenzen, en waarom alleen daar?

Zending over Grenzen werkt in 6 landen in Oost-Europa: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Moldavië, Roemenië en Oekraïne. In deze landen hebben wij een goed, uitgebreid netwerk opgebouwd waardoor snel hulp geboden kan worden. De nood is in deze landen zo groot dat uitbreiden naar andere landen ten koste zou gaan van de hulp in deze zes landen.

3. Hoeveel van mijn gift komt terecht bij het doel?

Zending over Grenzen streeft ernaar om met zoveel mogelijk van het binnengekomen geld de allerarmsten in Oost-Europa te helpen. Met 12,4% fondsenwervende kosten en 2,4% administratieve kosten, voldoen wij aan de gangbare normen. Kortom: ruim 85% van de inkomsten wordt besteed aan de doelstelling.

4. Zijn giften belastingaftrekbaar?

Ja. Zending over Grenzen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De giften die u naar ons overmaakt zijn voor u belastingaftrekbaar, vanaf de drempel van 1% van het inkomen.

Ook Zending over Grenzen maakt gebruik van de fiscale voordelen. Zo hoeft een goed doel met ANBI-status geen successie- of schenkingsrecht over nalatenschappen en schenkingen te betalen.

5. Hoe selecteert Zending over Grenzen kinderen, gezinnen en ouderen voor haar projecten?

Lokale medewerkers kijken wie er het meest hulp nodig hebben. Sociale diensten, de kinderbescherming en lokale kerken brengen ons met hen in contact.

6. Steunt Zending over Grenzen alleen mensen met een christelijke achtergrond?

Nee, Zending over Grenzen helpt mensen die leven in schrijnende armoede, ongeacht hun geloofsovertuiging, politieke en culturele achtergrond.

LEES ONZE VERHALEN

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde