Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Wat gebeurt er in Oost-Europa met uw steun?

Samen met u helpen we kansarme gezinnen op weg naar een zelfstandige toekomst.

In Oost-Europa werken we aan projecten op diverse terreinen, met kansarme kinderen, gezinnen en ouderen. Bijvoorbeeld met ingezamelde hulpgoederen zoals kleding, voeding en schoolmateriaal, die vanuit diverse landen samenkomen in ons magazijn in Roemenië. De actuele vraag vanuit de zes landen waar wij werkzaam zijn, bepaalt wat waarheen gaat.

Deze producten, in combinatie met de financiële ondersteuning, maken het mogelijk om kansarme en kwetsbare mensen in Oost-Europa te helpen. Afhankelijk van het moment en de situatie van het gezin wordt gekozen voor de beste hulproute; immateriële hulp zoals zorg, een opleiding of coaching of praktische hulp zoals het beschikbaar stellen van gedoneerde of lokaal ingekochte producten.

OE - Gezin - Verkleind

GEZIN

De hulpverlening aan, op dit moment zo'n 8.000, gezinnen heeft als doel om elk lid van het gezin (weer) op eigen benen te laten staan. De financiële steun en donatie van producten door bedrijven en organisaties zorgen voor het herstel van de balans in gezinnen, met oog op een zelfstandige toekomst.

 

OE - Kind - Verkleind

KIND

Naast de hulp die we bieden aan gezinnen, is de hulpverlening aan kinderen (ruim 9.000 per jaar) met name gericht op het toegroeien naar een zelfstandig functioneren in de maatschappij, bijvoorbeeld door middel van een vakopleiding.

 

OE - Ouderen - Verkleind

OUDEREN

Onze 20 gaarkeukens in Oost-Europa zijn voor ruim 700 ouderen niet alleen de plek waar ze dagelijks een warme maaltijd krijgen, maar ook een veilige thuishaven waar zij hun eenzaamheid vergeten. 

 

CAMPAGNE

Elk jaargetijde brengt uitdagingen met zich mee, daarom is onze hulpverlening in Oost-Europa in elk seizoen weer anders. Daaraan koppelen wij verschillende acties, die zowel financieel als met producten door bedrijven gesteund kunnen worden.

TABEL

Contact

Bel met Klaas Aalbers voor de mogelijkheden om als bedrijf
Zending over Grenzen te ondersteunen: 036 - 536 36 15

Mail naar: kaalbers@zendingovergrenzen.nl