Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Roemenië

Geschiedenis

Onder het bewind van de communistische dictator Ceausescu werden meer dan 100 duizend kinderen achtergelaten in tehuizen. De vreselijke leefsituatie van de kinderen werd zichtbaar bij de val van het communisme in 1989. Sinds 1989 is Roemenië een parlementaire democratie.

Vandaag de dag

Roemenië is sinds acht jaar lid van de Europese Unie (EU), maar nog altijd is de armoede niet uitgebannen. Het land heeft ruim 21 miljoen inwoners waarvan bijna aan kwart onder de armoedegrens leeft. In veel plattelandsgebieden is geen werk. Het minimumloon is vastgesteld op € 190,- per maand, waarvan een gezin niet kan overleven. Veel volwassenen vertrekken dan ook voor werk naar het buitenland, hun kinderen achterlatend bij familie of buren. Volgens officiële statistieken missen 85.000 Roemeense kinderen ten minste één ouder.

Hulp aan Roemenië

Zending over Grenzen helpt kansarme mensen in Roemenië. Gezinnen leren zelf voedsel verbouwen. Eenzame ouderen krijgen een dagelijkse warme maaltijd in de gaarkeukens. Kinderen worden na schooltijd opgevangen. In de winter brengen een voedselpakket, dekens, warme kleding en stookhout verlichting.  De zomerkampen zijn voor kinderen uit tehuizen en arme gezinnen een bloeitijd. De lokale kerken worden ondersteund in hun bediening onder daklozen.

Lees meer over Roemenië op Wikipedia.