Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Moldavië

Geschiedenis

Moldavië is het armste land van Europa. Door de eeuwen heen heeft het land diverse overheersers gekend. Zo is het land in handen geweest van de Romeinen, Turken, Roemenen en Russen. Dit is goed te zien in de cultuur van Moldavië. Na de val van het communisme, werd Moldavië in 1990 een democratie. Sinds die tijd is het land op politiek en economisch vlak instabiel.

Vandaag de dag

Het land heeft 3,5 miljoen inwoners waarvan bijna een kwart onder de armoedegrens leeft. De prijzen van voedsel en levensonderhoud stijgen, maar de pensioenen en lonen niet. Een ongeschoolde arbeider verdient nog geen € 100,- in de maand.  Door lage lonen en gebrek aan werk, trekken veel jonge Moldaven naar het buitenland. Jaarlijks emigreert één procent van de bevolking, waardoor de bevolking snel veroudert. Bijna 1 op de 5 inwoners is ouder dan 65 jaar.

Hulp aan Moldavië

Zending over Grenzen helpt kansarme mensen in Moldavië. De zomerkampen zijn voor kinderen uit tehuizen en arme gezinnen een bloeitijd. Met vakopleidingen voor jongeren komt een toekomst zonder armoede dichterbij.

Gezinnen leren zelf voedsel verbouwen. Eenzame ouderen krijgen een dagelijkse warme maaltijd in de gaarkeukens. En in de winter brengen een voedselpakketdekens, warme kleding en stookhout verlichting. De lokale kerken worden ondersteund in hun bediening onder daklozen.

Lees meer over Moldavië op Wikipedia.