Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Bulgarije

Geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog werd het overwegend agrarische Bulgarije geïndustrialiseerd, onder invloed van het communistische bewind. De dienstverlenende sector vormt sinds die tijd de grootste bron van inkomsten, gevolgd door de industrie. In het land wonen diverse minderheden, waaronder Turken (8%) en Roma (4,4%).

Vandaag de dag

In 2007 trad Bulgarije toe tot de Europese Unie. Daarmee veranderde helaas niets aan de corruptie, het zwakke rechtssysteem en de georganiseerde misdaad. De werkloosheid is hoog. Het land telt ruim 7 miljoen inwoners, waarvan bijna een kwart onder de armoedegrens leeft. Volgens officiële statistieken heeft 10,2 % van de bevolking geen baan. Onder jongeren is de werkloosheid het hoogst: slechts één op de vier heeft werk. Daarnaast vormen lage lonen een groot probleem. Zo kun je wel werk hebben, maar toch in armoede leven.  Meer en meer Bulgaren vertrekken naar het buitenland voor werk.

Hulp aan Bulgarije

Zending over Grenzen helpt kansarme mensen in Bulgarije. Gezinnen leren zelf voedsel verbouwen. Eenzame ouderen krijgen een dagelijkse warme maaltijd in de gaarkeukens. In de winter brengen een voedselpakketdekens, warme kleding en stookhout verlichting.  De zomerkampen zijn voor kinderen uit tehuizen en arme gezinnen een bloeitijd. Lokale kerken worden ondersteund in hun bediening onder  gevangenen en daklozen.

Lees meer over Bulgarije op Wikipedia.