Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Bosnië-Herzegovina

Geschiedenis

Vroeger, in het oude Joegoslavië, speelde nationale afkomst en religie geen hoofdrol in het dagelijkse leven. De mensen waren zich toen wel bewust van hun etnische wortels, maar voelden zich doorgaans Joegoslaaf.  De Bosnisch-Servische oorlog (1992-1995) bracht daar verandering in en verwoestte het hele land. Duizenden mensen vonden de dood. Ruim 2 miljoen mensen (de helft van de bevolking) vluchtten en de economie stortte in. 

Vandaag de dag

Het land heeft bijna 4 miljoen inwoners, waarvan 17,2% onder de armoedegrens leeft. De etnische scheidslijnen verlopen vandaag de dag parallel aan de religieuze. De drie groepen aan wie in de grondwet een centrale rol zijn toegekend zijn de Bosniaken (moslims), de Serven (orthodoxe christenen) en de Kroaten (katholieken). Het zorgeloze, landelijke karakter van de oorspronkelijke bewoners die onder het communisme een geordend en relatief behoorlijk bestaan hadden, is weg. De vooruitzichten zijn ondanks de vele buitenlandse financiële hulp mager. Het geloof in eigen kunnen heeft een enorme deuk opgelopen en nog altijd is Bosnië-Herzegovina de oorlog niet te boven.Daarnaast lijdt tien procent van de bevolking aan het posttraumatisch stress syndroom. Bijna 44% van de bevolking is werkloos. Onder jongeren is het percentage nog hoger. Hierdoor neemt de armoede toe.

Hulp aan Bosnië-Herzegovina

Zending over Grenzen helpt kansarme mensen in Bosnië-Herzegovina. De zomerkampen zijn voor kinderen uit tehuizen en arme gezinnen een bloeitijd. Met vakopleidingen voor jongeren komt een toekomst zonder armoede dichterbij.

Gezinnen leren zelf voedsel verbouwen. Eenzame ouderen krijgen een dagelijkse warme maaltijd in de gaarkeukens. En in de winter brengen een voedselpakketdekens, warme kleding en stookhout verlichting. De lokale kerken worden ondersteund met Bijbels en in hun bediening onder gevangenen.

Lees meer over Bosnië-Herzegovina op Wikipedia.