Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Albanië

Geschiedenis

Albanië is één van de armste landen van Europa. In de communistische tijd was Albanië één van de meest geïsoleerde en economisch onderontwikkelde landen van de wereld. In 1992 kwam er een eind aan het communistische bewind. Maar nog altijd is het op politiek en economisch vlak onrustig.

Vandaag de dag

Het land heeft ruim 3 miljoen inwoners, waarvan ruim 14% onder de armoedegrens leeft. Volgens officiële statistieken is 17,3% van de bevolking werkloos, maar naar schatting is het werkelijke aantal dubbel zo groot. Ondanks een lichte verbetering op de arbeidsmarkt, blijft de arbeidsmarkt zwak.  

Hulp aan Albanië

Zending over Grenzen helpt kansarme mensen in Albanië. De zomerkampen zijn voor kinderen uit tehuizen en arme gezinnen een bloeitijd. Met vakopleidingen voor jongeren komt een toekomst zonder armoede dichterbij.

Gezinnen leren zelf voedsel verbouwen. Eenzame ouderen krijgen een dagelijkse warme maaltijd in de gaarkeukens. En in de winter brengen een voedselpakketdekens, warme kleding en stookhout verlichting. De lokale kerken worden ondersteund in hun bediening onder gevangenen.

Lees  meer over Albanië op Wikipedia.