Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Onze visie

4 Kinderen Tegen Gammele Muur - gen. banner

Zending over Grenzen wil samen met sponsors, donateurs en vrijwilligers kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa laten merken dat zij er niet alleen voor staan in hun armoede en eenzaamheid. 

Lokale medewerkers en kerken zoeken samen met de mensen in nood naar een bestaan waarin zij niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Zending over Grenzen wil op deze manier, als christelijke organisatie, Gods liefde uitdragen. 

Doelstellingen

Met het christelijk geloof als uitgangspunt heeft Zending over Grenzen als doel:

1. Samen met sponsors, donateurs en vrijwilligers kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa, ongeacht ras, geloof of politieke voorkeur op weg helpen naar een zelfstandig bestaan.

2. Mensen in Nederland bewust maken van de schrijnende armoede waarin mensen in Oost-Europa leven, en hen betrekken bij de hulp.