Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Financiën

Zending over Grenzen streeft ernaar om met zoveel mogelijk van het binnengekomen geld de allerarmsten in Oost-Europa te helpen. Met 13% fondsenwervende kosten en 2% administratieve kosten, voldoen wij aan de gangbare normen.

Hieronder een overzicht wat er gebeurt met uw geld (uit: Jaarverslag 2019).

Bestedingen2019

Rekeningnummers

Zending over Grenzen heeft verschillende rekeningnummers om de geldstromen goed te leiden: 

NL56 INGB 000 29 62 556  - voor giften, sponsorbijdragen en toezeggingen
NL34 INGB 000 00 06 004  - voor campagnes en website

 

 

Als klant van de ING is onze BIC-code: INGBNL2A
Als wij incasseren, dan ziet u op het afschrift onze IncassantID: NL95ZZZ411884790000

ANBI

Logo ANBI - image featureZending over Grenzen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat de giften die u naar ons overmaakt, voor u belastingaftrekbaar zijn.

Jaarverslag


WithDit jaar werd onze jaarrekening gecontroleerd door With Accountants.

U kunt het volledige jaarverslag bij ons opvragen of hieronder online lezen:

https://issuu.com/zendingovergrenzen/docs/jaarverslag_2019

 

De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt u hier inzien. 

 

Beloningsbeleid

Door op deze link te klikken, kunt het beloningsbeleid van Zending over Grenzen downloaden.