Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

De impact van hulpgoederen in Shkodër

#VerhalenOverGrenzen

Terwijl voorganger Fred Zef met zijn auto het Roma-dorp in Shkodër, Albanië inrijdt, klinken er blijde en opgetogen stemmen door het hele dorp. De sfeer verandert: vrouwen beginnen te zingen en kinderen rennen naar hem toe. Ze weten dat er iemand komt om naar hen te luisteren, tijd met hen door te brengen en hen te helpen.

Stichting Zending Over Grenzen Hulp Organisatie Oost -europa Armoede Roma Albanië Hulpgoederen Geven Tweedehands Kleding

Er leven zo'n vierhonderd Roma in de buitwenwijken van de Albaneze stad. Ze wonen in ongeschikte huizen - eerder een soort hutten te noemen - zonder stromend water. Deze mensen moeten zien te overleven zonder voldoende eten, kleding en hygiëne-artikelen. Voorganger Fred Zef werkt samen met Zending over Grenzen en startte hier zijn bediening onder de Roma. Vandaag brengt hij zakken gedroogde soep, hygiëne-artikelen, kleding, schoenen en dekens.

Warm onthaal

Alles wordt warm onthaald in deze Roma-gemeenschap; een gebreid deken betekent onmetelijk veel voor hen. "Overdag blijven we wel warm door te bewegen, maar de winternachten zijn zo lang en koud", vertelt Time, een moeder met zes kinderen. "Ik ben zo blij met deze spullen. Mijn kinderen zullen het komende winter warmer hebben. Ze zullen schoner zijn. Zef bezoekt ons vaak en brengt plezier met zich mee. We houden van hem!"

Transport is onmisbaar

Niet alleen in het Roma-dorp, maar ook bij gezinnen in armoede en bij wezen in het weeshuis in Shkodër worden hulpgoederen gebracht. Deze hulpgoederen worden onder meer in Nederland ingezameld, maar moeten nog wel naar Europa vervoerd worden - en dat kost geld. 

Insert OCL Geef Nu!Het vervoeren van één pallet hulpgoederen kost zo'n € 150,-. Neemt u ook een deel voor uw rekening?