Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Gevangenenzorg

Gevangenenzorg - gen. banner

Overvolle cellen, geen privacy en hygiëne en alle hoop verloren. Zo ziet het leven van veel gevangenen in Oost-Europa eruit. Het bezoek van een vrijwilliger van de lokale kerk is waardevol.

Bezoek!

Rumen Bordjiev, voorganger van een lokale kerk in Sofia (Bulgarije) vertelt over een man in de gevangenis die hem met tranen in zijn ogen zijn verhaal vertelde. De man zei: "Mijn vrienden hadden beloofd mij niet in de steek te laten, maar nu zijn jullie degenen die mij opzoeken en helpen!"

Woord én daad

Zending over Grenzen ondersteunt lokale kerken in Oost-Europa in hun taak. Zij zien om naar mensen in de gevangenis. Dankzij de hygiënepakketten van Zending over Grenzen kunnen de vrijwilligers van de lokale kerk niet alleen in woord maar ook in daad deze mensen helpen.

Bijbelstudie

De vrijwilligers van de lokale kerk spreken met de gevangenen en op een aantal plaatsen worden ook Bijbelstudies gehouden. Bordjiev: "In alles wat we doen wijzen we op God die redt en hen een nieuw leven kan geven, hoe erg de misdaad die zij hebben gepleegd ook is".

In 2017 werden 238 gevangenen geholpen.

Help mee!

Insert OCL Geef Nu!

Helpt u mee? Iedere gift is welkom.