Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Sponsor een gezin

RS1173_30 Family Together - The Whole Family Outside In The Yard , In The Snow - Klein

Voedsel, iemand die naar je omziet én hoop voor de toekomst. Sponsoring helpt kansarme gezinnen op weg naar een toekomst waarin zij niet langer afhankelijk zijn van hulp van anderen.

Langetermijn oplossing

Een gesponsord gezin krijgt materiële hulp (voedsel, kleding en andere goederen). Maar voor een oplossing op langetermijn is meer nodig. Daarom wordt het gezin begeleid door een lokale coördinator van Zending over Grenzen. Deze kijkt welke hulp nodig is om uiteindelijk na ongeveer vijf jaar op eigen benen te kunnen staan.

Betrokken

Een sponsor betekent veel voor een kansarm gezin. Zij ervaren dat zij niet alleen zijn, maar dat er iemand is die hun situatie niet koud laat en hen helpt. Een sponsor kan op verschillende manieren betrokken zijn. In financieel opzicht, maar ook door een brief, foto of pakket te sturen, of het gezin te bezoeken.

Zelfstandig verder

Als het gezin een stukje grond heeft, leren zij zelf voedsel verbouwen. Is er bijscholing nodig, dan volgen zij via Zending over Grenzen een vakopleiding die hun baankans vergroot. Daarnaast kan de sponsor bijvoorbeeld gereedschap geven aan de vader van het gezin die timmerman is, of een vervolgstudie bekostigen. 

Word sponsor

Voor € 23,- per maand helpt u een gezin in Oost-Europa op weg naar een toekomst zonder armoede. De lokale coördinator zorgt dat de maandelijkse sponsorbijdrage wordt besteed aan datgene wat het gezin nodig heeft.

Elk gezin heeft vier sponsors nodig ter ondersteuning. Elke sponsor krijgt elk jaar een verslag over de situatie van het sponsorgezin. Wilt u ook sponsor worden? Meld u aan en u krijgt de informatie toegestuurd.

In 2017 werden in totaal 1.947 kansarme gezinnen gesponsord door Mission Without Borders International.

Klik hier om u aan te melden als sponsor