Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Coronavirus raakt werk Zending over Grenzen

18-3-2020

Het coronavirus heeft in de afgelopen weken ook Oost-Europa bereikt. In al onze veldlanden zijn er besmettingen geconstateerd en worden er drastische maatregelen genomen, die ook veel impact hebben op ons werk. De exacte maatregelen verschillen erg van land tot land en worden dagelijks aangepast. Op de meeste plekken zijn (grote) samenkomsten verboden, worden scholen gesloten en wordt er een oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te blijven.

RS4456_GrygoriyOp dit moment kunnen veel groepsactiviteiten in onze buurtcentra en gaarkeukens niet plaatsvinden. Ook worden bezoeken aan sponsorgezinnen zoveel mogelijk vermeden. Het hoognodige, zoals het rondbrengen van voedsel gaat wel op verantwoordelijke wijze door. Collega's in Albanië gebruiken beschermende kleding en ontsmettingsmiddel om voedsel rond te kunnen brengen. Onze gaarkeukens in Bosnië en Herzegovina kunnen vooralsnog wel openblijven, maar hier moeten de mensen één voor één een maaltijd afhalen. Op sommige plaatsen is de situatie nog zorgelijker, bijvoorbeeld in Oekraïne, waar het op dit moment helemaal niet mogelijk is om maaltijden rond te brengen. Onze Oekraïense collega's houden telefonisch contact met de sponsorgezinnen.

De situatie rondom het virus is in Oost-Europa schrijnend, omdat er veel mensen in armoede leven die nu extra hard getroffen worden. Daarnaast is de medische zorg vaak niet toereikend. Uit Moldavië horen we: "We maken ons erg zorgen, want onze gezondheidszorg kan normale omstandigheden al nauwelijks het hoofd bieden, laat staan een crisis zoals deze." De meest kwetsbare groep zijn de daklozen, die nog steeds voor hun dagelijkse maaltijden afhankelijk zijn van onze hulp.

Stephen Young, CEO van onze internationaal overkoepelende organisatie, zegt: "In deze onzekere tijd blijft onze missie om de hoop van Jezus Christus uit te delen, nog steeds van kracht. Onze medewerkers en vrijwilligers in het veld zijn beperkt in het uitvoeren van hun reguliere taken, maar we passen ons aan zover mogelijk en zoeken naar mogelijkheden om ons te kunnen blijven inzetten voor de kwetsbare mensen met wie we werken. Op dit moment hebben we het gebed en medeleven van onze sponsors en donateurs meer nodig dan ooit." Bid alstublieft mee voor deze zorgelijke situatie, waarin zoveel kwetsbare mensen worden getroffen.

Ook op ons kantoor in Nederland hebben we maatregelen moeten nemen. Een aantal collega's werkt wat vaker thuis en minder op kantoor. Hierdoor zijn wij telefonisch soms minder goed bereikbaar. Via e-mail kunt u ons nog steeds goed bereiken.

VOORLOPIG OOK GEEN INZAMELING PRODUCTEN

Vanwege de verspreiding van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen, is het inzamelen, het sorteren en het transport van hulpgoederen tijdelijk stopgezet.

Wij verzoeken u om op dit moment geen hulpgoederen aan te bieden bij de inzameladressen.

Zo snel onze hulp weer op gang komt, zullen wij u dit via onze website laten weten.