Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Sprekers op de Ontmoetingsdag

27-2-2019

Tijdens de Ontmoetingsdag op 30 maart 2019 zullen verschillende sprekers komen vertellen over ons werk in Oost-Europa en over het thema 'zelfredzaamheid'.

Twee sprekers uit Moldavië gaan vertellen over het werk van Zending over Grenzen in dat land en op welke manier zij daarbij betrokken zijn.

 

Boris GarconitaBoris Garconita komt uit het noorden van Moldavië. In 1999 ging hij als zendeling naar het zuiden van Moldavië, een van de armste gebieden in het land. Daar ging hij voor Zending over Grenzen werken als coördinator van het kindsponsorprogramma. Met het werk dat hij doet, wil Boris liefde brengen in de harten van de kinderen. Hij zegt: "Mijn diepste wens is dat elk kind met wie ik werk, Gods liefde kent en dienstbaar kan zijn voor de gemeenschap waarin hij of zij leeft." Boris hoopt dat in de toekomst elke lokale kerk een buurtcentrum heeft, waar kinderen elementaire zorg kunnen ontvangen en met handvaardigheid bezig kunnen zijn, waardoor ze motivatie en de juiste vaardigheden krijgen voor een hoopvolle toekomst.


Dumitru JacobiniPastor Dumitru Jacobini heeft een bijzonder verhaal over hoe hij door God werd geroepen om voorganger te worden. Hij heeft in het verleden zelf hulp gekregen van Zending over Grenzen en zet zich nu in om de hulp door te geven aan anderen die in nood zijn.

 

 

 

 

Naast de twee sprekers uit Moldavië is er tijdens de Ontmoetingsdag een forumdiscussie, waarbij drie Nederlandse sprekers iets vertellen rond het thema zelfredzaamheid en daarover met de zaal in gesprek gaan. De vraag die centraal staat is: welke invloed hebben omgeving, opleiding en anker op zelfredzaamheid? 


Gert Zomer2Gert Zomer
gaat spreken over de invloed van omgeving. Gert Zomer stelt zich beschikbaar als pastor voor kerkloze christenen en als coach voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie om een stap te kunnen zetten in hun leven. Naast jarenlange ervaring als predikant heeft Gert een opleiding gedaan tot coach en teamcoach. Deze taken komen samen in zijn werk voor de stichting Ont-moet die onlangs werd opgericht. Vanuit deze stichting worden onder andere plekken in de stad Kampen gecreëerd waar tijd en aandacht gegeven wordt aan medemensen.

 Andre HelderAndré Helder
zal iets vertellen over de invloed van opleiding. André Helder is werkzaam als zorgcoördinator en docent Nederlands in het Voortgezet Onderwijs op De Passie te Utrecht. Verder is hij catecheet en vertrouwenspersoon in zijn kerkelijke gemeente. André is ruim tien jaar lang betrokken bij de hulp aan zigeuners in het zuiden van Slowakije via de Stichting SZERETET.

 

  

Andries KnevelAndries Knevel gaat het hebben over het Anker in het leven. Andries Knevel studeerde onder meer theologie, werkte een aantal jaar als leraar Godsdienst en Maatschappijleer en ging daarna als radio- en televisiepresentator bij de EO aan het werk, waar hij ook programmadirecteur is geweest. Daarnaast heeft Andries een heel aantal boeken geschreven en gaat hij met enige regelmaat voor als predikant in verschillende kerken.

 

 

 

Ina PaterTenslotte zal Ina Pater vertellen over hoe Zending over Grenzen als organisatie omgaat met zelfredzaamheid. Ina is relatiemanager en staat in nauw contact met de kind- en gezinssponsors van Zending over Grenzen. Zij is het aanspreekpunt om vanuit de dagelijkse praktijk te schetsen hoe mensen worden geholpen en begeleid naar een zelfredzaam leven en een toekomst met nieuw perspectief. Is Zending over Grenzen hiermee op de juiste weg?

 

 

Jeannette Coppoolse

 

Jeannette Coppoolse  zal deze dag vanaf het podium als gastvrouw de verbindende factor zijn. Jeannette studeerde onder meer Culturele Antropologie en Journalistiek. Ze werkte als verslaggever voor de televisie en als creative director voor een internationale kerk. Vandaag de dag is ze zelfstandig ondernemer en communiceert Jeannette op creatieve wijze door middel van schrijven, zingen, acteren en presenteren. Een aantal jaren versterkte ze onze communicatieafdeling en is daarmee een goede bekende met passie voor ons werk.

  

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat onze sprekers gaan vertellen op de Ontmoetingsdag? Klik dan hier voor opgeven en meer informatie.

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/featurelisting.cshtml)