Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Wetsvoorstel Bulgarije bedreigt werk Zending over Grenzen

15-11-2018

ALMERE/SOFIA - Christelijke organisaties maken zich grote zorgen over een nieuwe wet op religie in Bulgarije. Als deze wet aangenomen wordt, kan dat ernstige gevolgen hebben voor het werk van Zending over Grenzen in Bulgarije. De wet legt onder andere beperkingen op wat betreft de opleiding van voorgangers en de besteding van giften die religieuze instellingen krijgen uit het buitenland. Dit heeft vooral veel invloed op religieuze minderheden, zoals protestantse of katholieke christenen, die samen ongeveer twee procent van de Bulgaarse bevolking vormen.

De wet houdt allereerst in dat alleen Bulgaarse staatsburgers die zijn opgeleid op de Bulgaars-orthodoxe theologische faculteit of op een door de overheid erkende school, toestemming krijgen om te preken, les te geven of een gemeenschap te leiden. Daarnaast wordt met de wet bepaald dat er geen theologische opleiding mogelijk is buiten door de overheid goedgekeurde universiteiten. Hierdoor zou het erg moeilijk worden voor protestantse en katholieke christenen om een theologische opleiding te volgen en zouden sommige voorgangers niet meer mogen preken. In het ergste geval leidt dit tot de sluiting van bestaande theologische opleidingen.

De nieuwe wet beperkt ook hoe buitenlandse donaties ingezet kunnen worden in Bulgarije. Buitenlandse financieringen zullen alleen gebruikt mogen worden voor bouwprojecten en sociale steun. Voor andere bestedingen is toestemming van de overheid nodig. Het gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld salarissen van voorgangers en theologische docenten niet meer betaald mogen worden van buitenlands geld.

Tenslotte beperkt deze wet waar mensen samen kunnen komen. Religieuze activiteiten mogen niet plaatsvinden buiten gebouwen die hiervoor toegewezen zijn door de overheid. Verder krijgen alleen religieuze gemeenschappen met meer dan 300 mensen toestemming om gebouwen te registreren waar ze samen kunnen komen.

Gevolgen voor Zending  over Grenzen in Bulgarije

Als de wet aangenomen wordt, heeft dat serieuze gevolgen voor het werk dat Zending over Grenzen doet in Bulgarije. Onze teamleider in Bulgarije, Sarkis Ovanesyan zegt: "Al het werk van Zending over Grenzen in Bulgarije zal gevolgen ondervinden van deze wet, omdat we overal uit de Bijbel lezen, discussiëren, bidden en verhalen delen."

Bijbellezen En Bidden Vooraf Streetmercy (Copy)

Ovanesyan vervolgt: "Om de bevolking van Bulgarije te bereiken met het Evangelie, werkt Zending over Grenzen samen met lokale kerken. De kerken bestaan vaak uit veel minder dan 300 mensen en die komen vaak samen in ruimtes zoals een plaatselijk dorpshuis of schoolgebouw. De nieuwe wet zou voor deze kerken betekenen dat ze misschien niet meer samen mogen komen. Daarnaast vindt veel van ons werk buiten kerkgebouwen plaats, zoals op straat, in buurthuizen, in gaarkeukens en tijdens zomerkampen. Ook dit zou niet meer mogen, omdat het niet in daarvoor bestemde kerkgebouwen gebeurt. Verder zal het uitdelen van Bijbels en christelijke literatuur door de wet niet meer zijn toegestaan."

Veel van de kerken waarmee Zending over Grenzen samenwerkt, behoren tot een van de christelijke minderheden. Voorgangers van deze gemeentes en coördinatoren van de projecten hebben geen opleiding aan een orthodoxe universiteit gevolgd en hebben daarom geen recht om geestelijke taken uit te voeren. Met andere woorden: ze zouden niet het werk voortzetten dat ze nu doen voor Zending over Grenzen.

Ook de besteding van giften is met deze wet mogelijk in gevaar. Hoewel Zending over Grenzen hulp biedt aan de allerarmsten in Bulgarije, loopt de verspreiding van het Evangelie daar als een rode draad doorheen. De kans bestaat dat de Bulgaarse overheid, wanneer de nieuwe wet wordt aangenomen, zal willen beslissen over de besteding van giften.

Omdat de verschillende religieuze stromingen met de nieuwe wet niet gelijk behandeld worden, wordt gevreesd dat de wet de kloof tussen religies in Bulgarije groter maakt. Op 16 november zal er voor de tweede keer gestemd worden over deze wet.

Wij vragen of u mee wilt bidden voor ons werk in Bulgarije en dat deze wet niet aangenomen zal worden.