Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

ZENDING OVER GRENZEN
"alleen samen"

Stemming wetsvoorstel Bulgarije voorlopig uitgesteld

20-11-2018

ALMERE/SOFIA - Vorige week berichtten we over een wetsvoorstel in Bulgarije ('Religious Denomination Act') dat de godsdienstvrijheid ernstig in zou perken. Als deze wet aangenomen wordt, heeft dit ernstige gevolgen voor het werk van Zending over Grenzen in Bulgarije. Op 16 november zou er voor een tweede keer gestemd worden over dit wetsvoorstel, maar de stemming is vanwege weerstand voorlopig uitgesteld.

Uit verschillende hoeken is kritiek geuit op het wetsvoorstel. Op zondag 11 november verzamelden ongeveer 2000 christenen voor het Bulgaarse parlement in de hoofdstad Sofia om te bidden en protesteren tegen het wetsvoorstel. Ook in de rest van het land vonden de afgelopen tijd demonstraties plaats in de hoop dat de wet afgewezen wordt. Niet alleen de christelijke minderheden in Bulgarije maken zich zorgen over het wetsvoorstel, maar ook de islamitische en joodse gemeenschappen in Bulgarije en de Bulgaars-orthodoxe kerk. Er wordt gevreesd dat de wet het land terug zal brengen naar een situatie zoals die was voor de val van het communisme.

Ook buiten Bulgarije zijn er kritische geluiden. Anthony Peck van de European Baptist Federation en Elijah M. Brown van de Baptist World Alliance uitten hun bezorgdheid aan de Bulgaarse premier Boyokov Borissov: "Het aannemen van deze wet zou kunnen leiden tot onbedoelde beperkingen voor de godsdienstvrijheid en directe vervolging van kerken en gelovigen."

RS2424_Atanaska And The Coordinator Emil Metodiev

Met het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden allerlei beperkingen worden opgelegd aan religieuze gemeenschappen in Bulgarije. Die beperkingen hebben betrekking op bijvoorbeeld de opleiding van voorgangers, de besteding van buitenlandse donaties en de gebouwen waar gelovigen samen mogen komen. Vooral groeperingen die bestaan uit minder dan 1% van de bevolking, worden getroffen als de wet aangenomen wordt. Alleen de Bulgaars-orthodoxe kerk en de Bulgaarse islamitische gemeenschap hebben een aanhang die groter is dan 1%.

Herzieningen

Naar aanleiding van de vele bezwaren, heeft het Bulgaarse parlement besloten het wetsvoorstel eerst te laten herzien, voordat er een tweede keer gestemd zal worden. Verschillende Bulgaarse politici en vertegenwoordigers van de grootste religieuze groepen in Bulgarije hebben een werkgroep gevormd, waarin het wetsvoorstel bediscussieerd wordt. Er zijn verschillende kleine aanpassingen gedaan, maar die zijn nog niet wezenlijk. In de woorden van de voorganger van de First Baptist Church in Sofia gaat het slechts om "cosmetische veranderingen".

De voorgestelde aanpassingen hebben betrekking op het gebruik van gebouwen voor religieuze doeleinden, de betrokkenheid van niet-Bulgaarse burgers in religieuze organisaties en subsidies voor religieuze minderheden en buitenlandse donaties. Tegelijk blijven een paar van de belangrijkste problemen bestaan, zoals het verdelen van de religieuze groepen aan de hand van de 1% grens, het beperken van religieuze opleidingen en het minimum aantal leden dat nodig is om een kerkgebouw te kunnen registreren.

Gebed

Het is goed dat er nu meer aandacht is voor de situatie, maar die blijft vooralsnog spannend. Christenen in Bulgarije blijven doorgaan met bidden en vreedzaam protest, totdat het wetsvoorstel van tafel is of totdat er een realistisch voorstel komt, dat de godsdienstvrijheid beschermt. Er zijn plannen voor een nationale gebedsbijeenkomst op 25 november. Wanneer het Bulgaarse parlement zich opnieuw over het wetsvoorstel buigt, is nog niet bekend. Samen met de christelijke gemeenschap in Bulgarije vragen we u: "Blijft u alstublieft voor ons bidden!"