Corona in Oost-Europa

Hoe hebben we gewerkt onder deze omstandigheden?

In het afgelopen jaar heeft u wellicht via verschillende wegen iets meegekregen over ons werk in Oost-Europa. Een tijdlang konden veel activiteiten niet doorgaan of moesten drastisch aangepast worden. 

Maatregelen

Net als in Nederland gelden in Oost-Europa verschillende maatregelen. Zo moeten in alle veldlanden mensen genoeg afstand van anderen bewaren en in publieke ruimtes een mondkapje dragen. En mensen die ziek zijn moeten thuis blijven en zich laten testen.

Onderwijs

In september begon ook in Oost-Europa weer het nieuwe schooljaar. Op veel scholen wisselen groepen leerlingen elkaar af en werkt een deel thuis, terwijl het andere deel op school is. Op sommige scholen moeten leerlingen volledig thuiswerken en online les volgen. Voor kansarme Oost-Europeanen is het een lastige situatie. Veel van hen hebben bijvoorbeeld geen online middelen om hun kinderen thuis lessen te laten volgen. Vooral in Albanië is het onderwijs hard getroffen. Door de aardbeving van eind 2019 zijn nog steeds veel schoolgebouwen zwaar beschadigd en moeten gerepareerd of zelfs opnieuw gebouwd worden. Dat maakt de uitdagingen van de coronacrisis nog moeilijker. Gelukkig konden we aan het begin van het schooljaar weer veel kinderen uit arme gezinnen voorzien van een rugtas met schoolspullen.

Zomerkampen

De Zomerkampen konden dit jaar niet plaatsvinden. In plaats daarvan zochten onze medewerkers lokaal naar alternatieven, zoals dagactiviteiten in het dorp waar de kinderen wonen of een Bijbelclub-weekend.

Contact met gezinnen, ouderen en kinderen

Gezinscoaches, medewerkers en vrijwilligers uit lokale kerken blijven in contact met gezinnen, ouderen en kinderen in nood. Waar mogelijk worden de mensen thuis bezocht, waarbij rekening gehouden wordt met de maatregelen. Als het niet mogelijk is om op bezoek te gaan, is er telefonisch contact. De contactmomenten worden gebruikt om de mensen te bemoedigen en met hen te bidden en uit te Bijbel te lezen.

Christelijke activiteiten

In deze onzekere tijd zien onze collega’s in Oost-Europa dat de mensen nieuwsgieriger zijn geworden naar het Evangelie. Onze christelijke activiteiten zijn dus ook nu erg belangrijk.

Onder andere bij de gaarkeuken in Zenica (Bosnië en Herzegovina) en bij het straathulpproject in Sofia (Bulgarije) wordt dagelijks een Bijbelse overdenking gehouden in de buitenlucht. In Albanië werden in september onder andere 10 christelijke bijeenkomsten georganiseerd voor vrouwen, kinderen en jongeren.

De schriftelijke Bijbelcursus in onder andere Moldavië en Roemenië was dit jaar een nog belangrijker middel waarmee we in contact konden blijven met de mensen en het Evangelie konden blijven delen met hen. Mensen die zich hiervoor inschrijven, krijgen eens in de zoveel tijd een Bijbelstudie via de post.

In september kon in Roemenië voor het eerst sinds de pandemie weer een Bijbelklas voor kinderen plaatsvinden. Het gekozen thema was heel toepasselijk “in aanbouw” en er werd gesproken over Nehemia en de wederopbouw van de muren van Jeruzalem. De kinderen werden geïnspireerd om nooit op te geven, omdat God altijd met hen zal zijn en hen niet zal verlaten. “We zijn zo blij dat we elkaar eindelijk weer konden zien!” zei een van de aanwezige kinderen.

Bij kindertehuizen in Oekraïne organiseert ons team christelijke bijeenkomsten in de buitenlucht. Verder kunnen Oekraïense kinderen om de beurt in kleine groepjes samenkomen voor Bijbellessen in de centra voor naschoolse opvang.

Uitdelen van maaltijden

Het uitdelen van maaltijden en andere essentiële middelen gaat ook nog steeds door. Op sommige plekken kunnen de mensen een maaltijd of een pakket met boodschappen ophalen bij de gaarkeuken en op andere plekken brengen vrijwilligers het eten bij de mensen thuis. Dat gebeurt ook als iemand niet in staat is om naar de gaarkeuken te komen.


Naschoolse opvang

In Albanië kunnen activiteiten van de naschoolse opvang op dit moment nog niet plaatsvinden. Ook in Moldavië kunnen die activiteiten nog niet op de normale manier plaatsvinden. Wel kunnen kinderen in de plaatselijke buurtcentra langskomen om met een medewerker te kletsen of bijvoorbeeld een boek te lenen.

Naschoolse activiteiten in Blahodatne (Oekraïne) werden in september weer opgestart, met inachtneming van verschillende hygiënemaatregelen. Dagelijks komen hier 45 kinderen na schooltijd voor hulp bij hun huiswerk en een warme maaltijd.

Voedselpakketten

In alle 6 landen hebben medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt voor de Voedselpakkettenactie. In december hebben we 40.000 voedselpakketten uitgedeeld Oost-Europa, die voor veel gezinnen nu meer welkom zijn dan ooit.

Hoe nu verder?

Omdat het moeilijk is te bepalen hoe de situatie er over een paar maand uitziet, houden onze lokale medewerkers rekening met verschillende scenario’s, zodat ze in alle gevallen de kansarme mensen kunnen blijven helpen.

LEES ONZE VERHALEN

Het laatste nieuws

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde