Corona in Oost-Europa

Voorjaarsupdate 

Net als in Nederland zien onze collega’s in Albanië, Bosnië & Herzegovina, Bulgarije, Moldavië, Roemenië en Oekraïne de ziekenhuisopnames dalen. Ook in de veldlanden heerst nog steeds corona, maar de situatie wordt als stabiel gezien. In Bulgarije en Roemenië geldt nog wel steeds dat de mensen een mondkapje moeten dragen in openbare ruimtes zoals supermarkten, kerken en het openbaar vervoer.

Vaccinatie
In alle veldlanden wordt er gevaccineerd, maar er zijn grote, onderlinge verschillen. Zo augustus in Albanië als de ‘Open Vaccinatie Maand’. Iedere burger van 18 jaar en ouder kan als hij wil gevaccineerd worden. Ook in Bulgarije is vaccineren voor iedereen vrij toegankelijk. Er is een voorlichtingsprogramma gestart onder de Roma-bevolking om hen ook te bewegen zich te laten vaccineren. Terwijl in Roemenië en Moldavië het vaccineren gestaag doorgaat, is de situatie in Oekraïne evenals in Bosnië en Herzegovina belabberd. Het laatstgenoemde land heeft te weinig vaccinaties aangeschaft, waardoor velen op dit moment niet kunnen worden gevaccineerd.

Impact team & projecten
We zijn God dankbaar dat geen van onze medewerkers (wereldwijd) is geveld door corona, waardoor we onze werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Gelukkig kunnen alle hulpprogramma ook gewoon doorgaan, zodat de mensen in nood de hulp, liefde en aandacht ontvangen die zo broodnodig is.

 

Albanië

Het aantal besmettingen in het land daalt nog steeds en inmiddels is het vaccinatieprogramma in volle gang. Kinderen kunnen weer naar school (basis- en middelbare school). Studenten volgen vooralsnog online colleges. Het samenkomen in grote(re) groepen is nog niet toegestaan. Daarom kan het werk ook alleen in kleine groepjes (bijv. kerkelijke activiteiten, gaarkeukens, na-schoolse opvang) plaatsvinden. “Maar desondanks zijn we blij dat al het werk kan doorgaan en daar danken we God voor!”, aldus onze medewerkers in Albanië.

Bosnië en Herzegovina

Er wordt nog maar mondjesmaat ingeënt. Alle regels moeten dus nog strikt in acht worden genomen. Enkele gezinnen in ons hulpprogramma zijn besmet geraakt, maar aan de beterende hand. Gelukkig kunnen alle geplande activiteiten en bezoeken doorgaan, maar wel in heel kleine groepjes, iets wat extra werkdruk met zich meebrengt. Het team in Bosnië en Herzegovina vraagt in het bijzonder gebed voor gezinscoach Nermin. Hij heeft kort geleden een hartaanval gehad en moet nu in alle rust weer opknappen. Het werk in ‘zijn’ regio Bugojno staat nu op een laag pitje.

Bulgarije

Verhoudingsgewijs heeft Bulgarije maar weinig sterfgevallen door corona. Het vaccinatieprogramma is opgestart en verloopt voorspoedig. Toch zijn de corona-restricties nog streng in Bulgarije. Al het werk kan binnen de beperking van de maatregelen doorgaan. Helaas zijn er wel een aantal gezinnen besmet geraakt en daarom zijn verschillende christelijke ontmoetingsactiviteiten (zondagsschool, bijbellessen) opgeschort. Het bezoeken van de gezinnen vindt plaats in de open lucht. Zodra het besmettingsgevaar is geweken, zal een en ander weer worden opgestart. Bidt u mee voor de gezinnen en de medewerkers?

Moldavië

Weliswaar dalen de cijfers van besmettingen en zieken, maar ook in Moldavie dient men zich nog steeds te houden aan maatregelen zoals het dragen van een mondmasker en het houden van 1,5 meter afstand. In enkele plaatsen waar we werken was het niet mogelijk om bij elkaar te komen voor een dagelijkse maaltijd in de gaarkeuken of voor naschoolse opvang. Maaltijden werden daarom uitgedeeld of rondgebracht. De hoop is dat Ontmoetingscentra snel weer geopend kunnen worden om kleine groepjes te ontvangen. Het team in Moldavië vraagt in het bijzonder gebed voor verandering in het weer met het oog op een goede oogst. Veel gezinnen op het platteland zijn afhankelijk van de opbrengst van het land en helaas zijn de weersomstandigheden momenteel niet erg gunstig.

Oekraïne

Een groot deel van het land verkeert nog in een soort lockdown. Er zijn verschillende delen van het land aangemerkt als ‘oranje zones’, maar er zijn ook regio’s die nog in de ‘rode zone’ vallen. De activiteiten in de rode zones kunnen helaas niet doorgaan en coaches en coördinatoren houden telefonisch contact of bezoeken op afstand.

Roemenië

Ook in Roemenië is het vaccinatieprogramma van start gegaan en verloopt het volgens de berichten voorspoedig. De coronamaatregelen zijn nog niet opgeheven, dus ook het team in Roemenië moet het werk zien te doen binnen de gestelde regels. De medewerkers, coördinatoren en gezinscoaches zijn vindingrijk en weten gelukkig al het werk uit te voeren. Zo ontvangen de mensen in nood de broodnodige ondersteuning, zorg en aandacht.

Bidt u mee voor onze teams in Oost-Europa? Dat ze gezond mogen blijven en wijsheid en kracht mogen ontvangen om het werk te kunnen blijven voortzetten. Wilt u ook bidden voor de burgers van de landen waar we werken, dat ook zij in deze crisis staande mogen blijven.

Klik hieronder om meer te lezen over hoe we onze hulpprogramma's vormgeven in corona-tijd.

HELPEN IN CORONA-TIJD

LEES ONZE VERHALEN

Het laatste nieuws

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde