Blijvend omzien naar de mensen in Oekraïne

Help ons om de vluchtelingen bij te staan!

HELP MEE

Noodhulp

Vanwege de oorlog, hebben we de afgelopen tijd extra veel hulp geboden aan Oekraïne. De afgelopen maanden bestond onze hulp met name uit noodhulp, die we samen met onze sponsors en donateurs konden realiseren. Zo hebben onze medewerkers heel veel voedselpakketten uitgedeeld en vluchtelingen vervoerd van het ene naar het andere gebied. 

Vluchtelingenhulp

In samenwerking met lokale kerken, hebben we onderkomens voor vluchtelingen opgezet in kerken en buurtcentra waar ze tijdelijk konden overnachten en uit konden rusten. Vanuit Nederland zijn er verschillende trucks met tienduizenden kilo’s groenten en aardappelen richting Oekraïne gereden, ten behoeve van de maaltijden die we uitgedeeld hebben aan vluchtelingen. Ook in de grensgebieden in Moldavië en Roemenië hebben we veel vluchtelingen voorzien van maaltijden, hygiëneartikelen, warme kleding en onderdak. In Nederland hebben we diverse inzamelingsacties gehouden en alle spullen op transport naar het conflictgebied gezet. 

Kinderhulp

Voor de kinderen die gevlucht zijn, is het ook een zeer heftige en angstige periode: velen moesten hun vaders achterlaten en vluchten brengt veel onrust met zich mee. Daarom hebben we in samenwerking met diverse partijen spelletjesmiddagen met animatie en cadeautjes georganiseerd ter ontspanning voor deze gevluchte kinderen in o.a. Bosnië Herzegovina. 

Geestelijke hulp

Op plekken waar vluchtelingen een tussenstop hadden, zoals in Moldavië en Roemenië, hebben we ook kerkdiensten en bijbellessen georganiseerd in het Oekraïens om vluchtelingen geestelijke ondersteuning te bieden. Juist nu willen mensen graag het Woord van God en woorden van hoop horen.

Helpen in het oorlogsgebied

Naast alle noodhulp die we onlangs geleverd hebben, blijven onze lokale medewerkers en vrijwilligers permanent in het gebied aanwezig zodat we samen met hen ook op de langere termijn zoveel mogelijk steun kunnen bieden aan Oekraïne. Want het zijn met name de kwetsbaarste mensen die geen middelen hebben om te vluchten en onze hulp het hardst nodig hebben. 

Het leven van de inwoners van Oekraïne staat nog steeds op zijn kop en er heerst veel angst en onzekerheid. Wij gaan door met het ondersteunen van deze kinderen, gezinnen en ouderen en hopen zo te bouwen aan een relatie en aan vertrouwen.

Voedsel uitgiftepunt van Zending over Grenzen

WAT KAN IK DOEN?

We blijven actief helpen in oorlogsgebied (zoals hier in Donetsk)

Lees de vaak gestelde vragen over uw bijdrage aan de hulp in deze crisis.

Blijf alstublieft bidden voor ons land. Dank u wel.Volodymyr Brychuck, Programma Manager in Oekraïne.

Lees onze verhalen

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde